Witajcie...

 

trochę nt. Inicjatywy Wolna Nauka,

https://www.wolnanauka.org/

 Inicjatywę 10 grudnia br. zawiązało 10 osób związanych z różnymi
ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce.

Koordynacją projektu zajmują się naukowcy pracujących na
Uniwersytecie Jagiellońskim: dr Piotr Kołodziejczyk,

dr Kamil Kopij i Grzegorz Bąk-Pryc, którzy w czwartek przed Collegium
Novum UJ w Krakowie zorganizowali briefing na temat inicjatywy.

_"Naszym głównym zadaniem jest próba zbudowania wśród naukowców,
poprzez dyskusję, jednolitego frontu w sprawie systemowych _

_rozwiązań w polskiej nauce. Nie krytykujemy tego, co dzieje się na
uczelniach, bo to są wewnętrzne sprawy uczelni, ale krytykujemy _

_system, rozwiązania, które są wprowadzane przez władze w ostatnich
latach”_

Przygotowali też Deklarację Wolnej Nauki, w której zawarto postulaty:

-- zwiększenia finansowania polskiej nauki,

-- poprawy sytuacji młodych badaczy,

-- wyrugowania z polskich uczelni pseudonauki i ideologicznych
nacisków,

-- zaprzestania manipulowania finansowaniem badań naukowych

-- budowania uczciwego systemu oceny pracy naukowców.

_"Nauka, która ma czynić nasze życie lepszym, nie może kierować
się ideologiami, uprzedzeniami, _

_fanatyzmami __religijnymi czy niczym nieograniczoną chęcią zysku"_

Według oceny gremium zaangażowanego w inicjatywę:

_ "coraz częściej w murach polskich uczelni pojawiają się
pseudonaukowe wypowiedzi i wydarzenia, a liczni _

_przedstawiciele polskiej władzy pozwalają sobie na negowanie dorobku
naukowców i niszczenie autorytetu _

_polskich badaczy". _

Ich zdaniem

_ "kłamstwo i manipulacja stały się normą, a społeczna rola nauki i
intelektualnych elit została_

_zmarginalizowana __i jest niemal każdego dnia upokarzana"._

Ciekawe, jak to ma się do inicjatywy Rządu, gdy:.

minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zaprezentował pakiet
wolności akademickich,

czyli projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
mającej zapewnić

wolność nauki. Podkreślił, że rozwój nauki polskiej jest warunkiem
rozwoju państwa. "Ten rozwój

chcemy wzmacniać, chcemy wspomagać rektorów, naukowców, uczelnie w
tym, żeby nauka

rozwijała się z pożytkiem dla Rzeczypospolitej, dla narodu polskiego"
– zapewniał. Jak zaznaczył,

warunkiem rozwoju nauki jest pełna wolność akademicka, wolność
nauczania i wolność debaty

akademickiej. Wśród zaproponowanych rozwiązań jest przepis, na
którego podstawie _nie będzie _

_można pociągnąć do odpowiedzialności nauczyciela akademickiego za
wyrażanie swoich przekonań _

_religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych._

_ Dla ciekawości przykładowe osiągnięcia Akademików w ustalaniu
prawdy _

_naukowej w zakresie ustalaniu rodzajów płci:_

_ _

    * Agender

    * Androgyne

    * Androgynous

    * Bigender

    * Cis

    * Cisgender

    * Cis Female

    * Cis Male
    * Cis Man __
    * Cis Woman __
    * Cisgender Female __
    * Cisgender Male __

    * Cisgender Man
    * Cisgender Woman __

    * Female to Male
    * FTM  __

    * Gender Fluid

    * Gender Nonconforming
    * Gender Questioning __
    * Gender Variant __

    * Genderqueer
    * Intersex __

    * Male to Female –
    * MTF __
    * Neither __
    * Neutrois __
    * Non-binary __

    * Other

    * Pangender

    * Trans*

    * Trans Female
    * Trans* Male
    * Trans Man
    * Trans Person
    * Trans* Woman
    * Transfeminine
    * Transgender
    * Transgender Female
    * Transgender Male
    * Transgender Man
    * Transgender Person
    * Transgender Woman
    * Transmasculine
    * Transsexual
    * Transsexual Female
    * Transsexual Male
    * Transsexual Man
    * Transsexual Person
    * Transsexual Woman
    * Two-Spirit

Ciekawe, będziemy śledzić co będzie dalej,

Pozdrawiam,

Leszek Pieczyński