Informujemy, że w  związku z zawartym Porozumieniem z PFRON, Powiat Jeleniogórski przystępuje do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu będą przyjmowane, rozpatrywane i realizowane oraz umowy dofinansowania będą rozliczane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15.

W ramach programu będą realizowane następujące zadania:

  • obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  • obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
  • obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
  • obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,
  • obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

Informacje na temat programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze ul. Podchorążych 15, pokój 101, tel. (75) 64 73 282. Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny Samorząd” dostępne są również na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Wkrótce na stronie internetowej PCPR Jelenia Góra zostanie zamieszczona informacja dotycząca terminu składania wniosków oraz formularze wniosków dotyczących poszczególnych form pomocy.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie www.pcpr.jgora.pl