trasa 4Warto dodać, że pomysł utworzenia Funduszu Rozwoju Turystyki Społecznej zrodził się między morzem, a Karkonoszami.

Oto działacze PTTK z Gdańska przy wsparciu Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych rozpoczęli trudną drogę przez procedury Sejmowe, które mogą skończyć się sukcesem. To oznacza więcej pieniędzy na rozsądne wydatki związane z organizowaniem turystyki i krajoznawstwa także w środowisku osób niepełnosprawnych, seniorów i rodzin wielodzietnych.

Oznacza to także dobrą perspektywę dla poprawy funkcjonowania schronisk górskich, tras turystycznych, stanic wodnych i tego wszystkiego co może służyć turystyce w myśl zasady, że ruch zastąpić może wszystkie leki, ale żaden lek nie zastąpi ruchu.

KSON PIERWSZA W EUROPIE WYSOKOGÓRSKA TRASA TURYSTYCZNA DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W KARKONOSZACH O DŁUGOŚCI 2 KM NA WYSOKOŚCI OKOŁO 1400m n.p.m.

Trasa turystyczna powstała z inspiracji niepełnosprawnych dolnoślązaków w montażu finansowym środków głównie centrali PFRON, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Banku Ochrony Środowiska przy wykonawstwie i nadzorze Karkonoskiego Parku Narodowego.

TAK BYŁO DO 2008 ROKU              TAK JEST OD 05.10.2009 ROKU

 

trasa 1

 

trasa 2

trasa 3