Od początku stycznia do KSON zgłosiło się kilkadziesiąt osób, które uważały, że wprowadzenie wysokich opłat za parkowanie na szpitalnym parkingu jest kolejnym elementem utrudniającym dostęp do tej placówki medycznej. Niezwłocznie - mówi Stanisław Schubert Prezes KSON i Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych – podjęliśmy rozmowy z dyrekcją szpitala wymieniając przekonujące, jak się okazało, argumenty. Rzeczywiście decyzją Dyrektora Stanisława Woźniaka od pierwszego lutego 2014 r. osoby niepełnosprawne posiadające ważną europejską kartę parkingową będą mogły korzystać z przyszpitalnego parkingu płacąc jak się wydaje symboliczną opłatę w wysokości jednego złotego za cały czas postoju. Karta parkingowa winna być w sposób widoczny umiejscowiona na przedniej szybie pojazdu. O zmianach dotyczących opłat parkingowych w tej części informować będą odpowiednie tablice informacyjne ustawione przez administrację szpitala.