Doświadczenie niepełnosprawności niesie z sobą wiele wyzwań. Trudności dnia codziennego w połączeniu z chorobą przewlekłą sprawiają, że coraz trudniej radzić sobie samemu w otaczającym świecie. W życiu każdego z nas przychodzi chwila, kiedy z różnych powodów zaczynamy szukać profesjonalnej pomocy i wsparcia.

Do tej pory osoby niepełnosprawne, aby uzyskać fachową pomoc specjalisty z zakresu nauk medycznych czy psychologicznych musiały pokonywać szereg trudności, takich jak: bariery architektoniczne, długi czas oczekiwania czy też konieczność opłaty za wizytę. Z przyjemnością informujemy, iż dzięki staraniom Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i wolontariuszy dostęp do specjalistycznej pomocy jest obecnie o wiele łatwiejszy, a co więcej bezpłatny.

Od 1 marca 2014r rusza pełną parą uruchomiona przed dwoma miesiącami tytułem próby nowa forma wsparcia w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – Ośrodek Rehabilitacji Społecznej Niepełnosprawnych. Placówka oferuje poradnictwo w zakresie medycyny, psychologii oraz pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacji, ułatwiając osobom niepełnosprawnym rehabilitację zdrowotną, psychospołeczną i zawodową.

Zespół terapeutyczny Ośrodka składa się ze specjalistów o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pracy z osobami niepełnosprawnymi – lekarza, psychologa, rehabilitanta, logopedy, pedagoga oraz biblioterapeuty. Pomoc medyczna lekarza internisty w naszej placówce (poza NFZ) obejmuje poradnictwo medyczne w zakresie chorób wewnętrznych, medycyny pracy, profilaktyki zdrowia i uzależnień, a także w uzyskiwaniu orzeczeń o niepełnosprawności.

Psycholog prowadzi psychoterapię oraz udziela konsultacji w zakresie nerwic, depresji, zaburzeń osobowości, a także trudności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Podczas zajęć z rehabilitantem można uzyskać fachową poradę odnośnie diagnozy, wyboru jednostki rehabilitacyjnej oraz rehabilitacji w warunkach domowych.

Zajęcia logopedy obejmują terapię zaburzeń mowy, związanych z zaburzeniami słuchu, afazją, dysglasją, jąkaniem oraz naukę mowy krtaniowej, natomiast do zadań pedagoga należą: poradnictwo dla rodziców w zakresie problemów wychowawczych, wsparcie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, diagnoza predyspozycji zawodowych i pomoc dorosłym w kształceniu ustawicznym.

Kolejną formą rehabilitacji społecznej, z której można skorzystać w naszym Ośrodku jest biblioterapia - praca nad trudnymi emocjami i przeżyciami poprzez obcowanie z literaturą piękną. Ta bardzo popularna nie tylko w Europie forma terapii również w Polsce zaczyna się cieszyć coraz większą popularnością.

Usługi naszej placówki przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych z powiatów: jeleniogórskiego, lubańskiego oraz kamiennogórskiego. Ośrodek czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, rejestracja do specjalistów jest pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 700 025. Wszystkich chętnych zapraszamy!

Maja Kozłowska