REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

§ 1. Postanowienia ogólne:

§ 2. Warunki uczestnictwa w projekcie:

§ 3. Zasady rekrutacji:

§ 4. Zasady organizacyjne:

§ 5. Zasady uczestnictwa w projekcie:

§ 6. Zasady monitoringu uczestników szkoleń:

§ 7. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie:

§ 8. Postanowienia końcowe:

Za Organizatora: Stanisław Schubert, prezes KSON, Monika Żak, koordynator projektu