ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU na warsztaty W RAMACH PROJEKTU

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU na warsztaty W RAMACH PROJEKTU „Otworzyć nowe drogi” – program integrująco - aktywizujący opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRO

Informacje wstępne:

 • 1.Dofinansowanie kosztów przejazdu następuje na podstawie oświadczenia wraz z załącznikami złożonego przez zainteresowanych Uczestników.
 • 2. Koszty zwracane są tylko Uczestnikom projektu, którzy zamieszkują poza miastem Jelenia Górą i którzy są zainteresowani tą formą wsparcia. W ramach projektu przewiduje się refundację kosztów dla 4. osób. W przypadku większej ilości chętnych decyduje data złożenia poprawnie wypełnionego wniosku ( zał. nr 1).
 • 3.Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na warsztaty od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć. Kwota zwrotu obejmuje koszty dojazdu na miejsce zamieszkania i z powrotem w okresie uczestnictwa w projekcie.
 • 3. Refundacji podlegają koszty: udokumentowanego biletami jednorazowymi przejazdu publicznymi środkami transportu( autobus PKS, komunikacja prywatna, pociąg II klasa)
 • 4. Uczestnicy, którzy dostarczą oświadczenia (do biura projektu) o zwrot kosztów poniesionych w celu dojazdu na warsztaty wypełnione błędnie lub bez wymaganych załączników lub przedstawią wymagane dokumenty, ale nie będą figurować na listach obecności danego dnia zajęć zgodnie z datami przedstawionymi na dokumentach nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
 • 5. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia odbywa się wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Uczestnika projektu konto bankowe w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków finansowych na koncie bankowym projektu (w takim przypadku zwrot kosztów zostanie niezwłocznie przelany w momencie otrzymania środków finansowych od PFRON).
 • 6. Uczestnik powinien dostarczyć miesięczne zestawienie kosztów dojazdu do Biura Projektu: os. Robotnicze 47 a Jelenia Góra w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

Rozdział I

Rozliczanie dojazdu uczestników szkolenia publicznymi środkami transportu:

 • 1. Zwrot kosztów przejazdów następuje na podstawie faktycznie poniesionych wydatków na przejazd od miejsca zamieszkania do miejsca warsztatów (Jelenia Góra, os. Robotnicze 47a) i z powrotem, łącznie za wszystkie przejazdy za osobę. Wymagane dokumenty w przypadku przejazdu publicznymi środkami transportu (łącznie):
 • a) Wniosek - oświadczenie osoby ubiegającej się o zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami transportu (załącznik nr 1)
 • b) Oryginalne jednorazowe bilety PKS, PKP lub innego przewoźnika, zawierające cenę, trasę przejazdu, (bilety powinny być naklejone na kartkę w sposób trwały).

Wysokość refundacji ustala się mnożąc koszt przejazdu Uczestnika szkolenia (na trasie: miejsce zamieszkania – KSON – miejsce zamieszkania) przez liczbę dni obecności na szkoleniu (zgodnie z listą obecności)

Rozdział II

Osoba odpowiedzialna za rozliczenia z ramienia Organizatora - Za rozliczenia kosztów dojazdów z ramienia Organizatora odpowiedzialna jest: Monika Żak – koordynator projektu, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 800700025.

Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik1.pdf)zalacznik1.pdf177 kB

Szukasz czegoś?

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

 • Radca Prawny Bernadetta Baszak
 • Radca Prawny Mateusz Nowak
 • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

 • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

 • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
 • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: