kierunek pracax400W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków PFRON pn. "Kierunek-praca! aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" zatrudnimy:

1. trenera pracy
-wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe (psychologiczne, pedagogiczne lub pokrewne), min. 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku trenera pracy osób z niepełnosprawnością, dobra znajomość tematyki z zakresu rynku pracy, podstawowa znajomość prawa pracy, podstawowa znajomość technik szkolenia i metod aktywizujących osoby dorosłe, znajomość zasad prezentacji, dobra znajomość tematyki związanej z niepełnosprawnością.
-oferujemy: pracę na podstawie umowy zlecenia (elastyczny czas pracy) w wymiarze ok. 60 godz./m-c w okresie maj 2018 – marzec 2020
-zakres obowiązków:


1 etap: rekrutacja BO do projektu (prowadzenie indywidualnych spotkań rekrutacyjnych), gromadzenie wstępnych informacji o kandydacie, wypracowanie i zawarcie kontraktu.
2 etap: tworzenie profilu zawodowego, obejmujący następujące fazy: - wypracowanie we współpracy z BO diagnozy jego zasobów i trudności, w tym: - diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych, - diagnoza kompetencji społecznych, współpraca przy tworzeniu IPD
3 etap: trening zadaniowy: włączony do działań projektowych w momencie kiedy BO są już przygotowani do wejścia na rynek pracy (ukończyli szkolenia zawodowe oraz ścieżkę wsparcia psychospołecznego.)
4 etap: zapoznanie BO z warunkami odbycia praktyki/ stażu/zatrudnienia na danym stanowisku, - wsparcie klienta w kwestiach formalnych 5 etap: monitorowanie przebiegu stażu i zatrudnienia we współpracy z pośrednikiem pracy

2. doradcę zawodowego 
- wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe, dobra znajomość technik szkolenia i metod aktywizujących osoby dorosłe, w tym z niepełnosprawnością, dobra znajomość tematyki związanej z niepełnosprawnością, co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego osób niepełnosprawnością, w tym co najmniej 1 rok w prowadzeniu grupowego poradnictwa zawodowego i poradnictwa indywidualnego (IPD).
- oferujemy: pracę na podstawie umowy zlecenia (elastyczny czas pracy) w wymiarze ok. 30 godz./m-c w okresie czerwiec 2018 – marzec 2020
- zakres obowiązków: realizacja wsparcia oparta zostanie na: powstaniu Indywidualnych Planów Działania (IPD), utworzonych dla każdego Uczestnika projektu. IPD będzie miało formę serii spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem, trenerem pracy oraz lekarzem medycyny pracy.
Dzięki konsultacjom wskazane zostaną indywidualne cechy uczestników, a co za tym idzie możliwie będzie określenie kompetencji i potencjału poszczególnych osób, oraz warsztatu doradczo-zawodowego - proponowana tematyka – nauka pisania CV oraz listu motywacyjnego, – zasady funkcjonowania rynku pracy, –sposoby komunikowania się z pracodawcą, – rozmowy kwalifikacyjne i zasady autoprezentacji, – planowanie ścieżki dalszego doszkolenia, przekwalifikowania i zdobycia nowych umiejętności przydatnych w pracy, – swoje słabe i mocne strony, – określenie celów zawodowych, – poznanie aktywnych metod szukania pracy - pokonywanie barier w poszukiwaniu zatrudnienia, motywowanie do wyjścia z domu i aktywizacji, podjęcia nauki czy aktywności społeczno-kulturalnej i fizycznej – nauka zarządzania sobą w czasie, planowania dnia, ustalania priorytetów i celów 6 warsztatów x 2 godziny

3. trenera personalnego
- wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe (psychologiczne, pedagogiczne lub pokrewne), dobra znajomość technik szkolenia i metod aktywizujących osoby dorosłe, dobra znajomość tematyki związanej z niepełnosprawnością, co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku trenera osób z niepełnosprawnością, co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu treningu personalnego.
-oferujemy: pracę na podstawie umowy cywiloprawnej - 8 warsztatów x 2 godziny, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu -proponowana tematyka warsztatów: poczucie własnej wartości, – problemy psychologiczne związane z chorobą, –problemy komunikacji społ. – radzenie sobie ze stresem, relaksacja, praca z ciałem, – umiejętności pracy w zespole.

OSOBY ZAINTERESOWANE PRACĄ NA WW. STANOWISKACH PROSIMY O ZŁOŻENIE ŻYCIORYSU ZAWODOWEGO (cv) WRAZ Z KLAUZULĄ O WYRAŻANIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TERMINIE DO 18 MAJA 2018r.

drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości rekrutacja_ nazwa stanowiska, na które Pani/Pan aplikuje.
Prosimy również o podanie proponowanej stawki brutto za godzinę pracy.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.