ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH PROWADZONYCH W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 03/09/2017

1. Informujemy, żę najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

Drukarnia Grafix Tomasz Biniek – 8,8 pkt.

Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska – 8,8 pkt.

i na podstawie Rozdz. VIII pkt 4 Zapytania ofertowego nr 03/09/2017 zapraszamy ww. Oferentów do negocjacji.

2. Przedmiotem negocjacji będzie CENA WYKONANIA USŁUGI.

3. Negocjacje odbędą się w dniu 20.09.2017 r. o godzinie 11:00 telefonicznie. Z przebiegu negocjacji zostanie sporządzona przez koordynatora projektu notatka służbowa.

O wyniku negocjacji Oferenci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Komisję.  

Szukasz czegoś?

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: