Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Koordynator Centrum Wolontariatu - Elżbieta Schubert

 

Od momentu powstania Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w 2001r siłą sprawczą wszystkich jego działań są Wolontariusze. Współpracujemy obecnie na zasadzie podpisanych porozumień z ponad 40 Wolontariuszami z czego 11 osób "pretorianie", którzy wytrwali z Sejmikiem od samego początku.

Wolontariat jest zatem "solą ziemi" każdej organizacji pozarządowej. Winien być doceniany i na ile to możliwe satysfakcjonowany.

Corocznie w okresie grudnia z okazji Dnia Wolontariusza Sejmik i organizacje z nim zrzeszone organizują spotkania Wolontariuszy z władzami. Wolontariusze Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych to głównie osoby 50+, ale jest także młodzież. Pomagają przy realizacji projektów, organizacji imprez, pomocy niepełnosprawnym. To doskonała recepta na aktywność zawodową, realizację swoich pasji, spotkanie nowych ciekawych osób. To powód do wyjścia z domu.