Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Władzami Sejmiku są:

Walne Zebranie Członków KSON

Ośmio osobowy Zarząd KSON w składzie:

 • 1. Stanisław Schubert - Prezes Zarządu KSON, a jednocześnie Członek Zarzadu oraz Komisji Rewizyjnej 
 • 2. Marek Dębski - Wiceprezes ds. organizacyjnych 
 • 3. Paweł Gluza - Sekretarz 
 • 4. Ryszard Czosnyka - Skarbnik 
 • 5. Ryszard Grek - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie:

 • 1. Jolanta Piwcewicz - Przewodnicząca 
 • 2. Józef Kulak - Wiceprzewodniczący 
 • 3. Eugeniusz Sosnowicz - Sekretarz 

Bieżącą i statutową działalność Sejmiku zabezpieczają:

Biuro KSON i Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

 

W Sejmiku funkcjonują następujący doradcy:

1 . Doradca do spraw socjalnych i opieki społecznej - Alicja Mroczkowska

2.  Doradztwo prawne:

 - Bernadetta Baszak - radca prawny

- Mateusz Nowak - radca prawny

- Jerzy Dworak - adwokat

3. Porady psychologiczne:

- Ewa Knychas, psycholog

4. Porady dietetyczne:

-  Paulina Dobrowolska – Kwiatkowska - dietetyk kliniczny

5. Rzecznictwo Osób Niepełnosprawnych i pacjentów:

- Stanisław Schubert, Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej

6. Mediacje przed sądowe – Dorota Gniewosz, mediator sądowy

 

Prowadzimy również doradztwo w zakresie usuwania barier, informacji turystycznej, doradztwo w zakresie tworzenia organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, doradztwo w sprawach obywatelskich w ramach działalności strażniczej KSON. W tych sprawach proszę dzwonić pod numer 75 75 24254 w celu umówienia się z określonym specjalistą.

Na porady lub spotkania z  doradcami umówić się można dzwoniąc pod numer 75 75 242 54, 800700025 (bezpłatna infolinia) lub e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można też odwiedzić nas Sejmiku w Jeleniej Górze przy ul. Os. Robotnicze 47 A od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16.

 

 

 

Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

Lp.

Funkcja

Nazwisko i imię

Dane teledresowe

1.

Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej

Stanisław Schubert

(75) 752-31-83

Biuro Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

- zabezpiecza obsługę poczty, administrowanie obiektem, fakturowanie i rejestrowanie dokumentów księgowych, przygotowanie umów, rozliczenie dotacji.

Lp.

Funkcja

Nazwisko i imię

Dane teledresowe

1.

Obsługa

Elżbieta Schubert

(75) 752-42-54
(75) 752-31-83

Punkt Informacji - pracuje w formie dyżurów na zorganizowanym punkcie informacyjnym z Telefonem Zaufania. Podstawowe zadania to: przyjmowanie zgłoszeń o problemach niepełnosprawnych w regionie, zabezpieczenie udziału specjalistów w pomocy dla niepełnosprawnych, udzielanie informacji o problemach nurtujących środowisko osób niepełnosprawnych. W sprawach wymagających interwencji kieruje sprawę do Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. Ponadto Centrum Informacji prowadzi działalność informacyjną poprzez prezentację aktów prawnych na stronie internetowej KSON i biuletynie informacyjnym "Niepełnosprawni Tu i Teraz".

Punkt informacyjny z telefonem zaufania

Lp.

Funkcja

Nazwisko i imię

Dane teledresowe

1.

Obsługa punktu

 

(75) 75 242 54

 

Elżbieta Schubert

  Joanna Zagulska

2.

Mirosława Jośko

3.

Krystyna Binias

Doradcy i specjaliści współpracują z Centrum Informacji. Doradcy udzielają porad w zakresu: opieki społecznej, rehabilitacji, prawa, psychologi i doradztwa zawodowego.

Lp.

Funkcja

Nazwisko i imię

Dane teledresowe

1.

Doradca

Alicja Mroczkowska

 -

Biuro pośrednictwa pracy prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (poszukujących pracy, bezrobotnych, chcących podnieść kwalifikacje, zdiagnozować swoje predyspozycje zawodowe). Udziela informacji o wolnych miejscach pracy, ponadto świadczy szeroko rozumiane poradnictwo i informuje o dostępnych szkoleniach.

Lp.

Funkcja

Nazwisko i imię

Dane teledresowe

1.

Obsługa biura

Janina Frys

(75) 752-31-83

Wolontariat grupuje ludzi chcących nieść pomoc osobom niepełnosprawnym lub pracować na rzecz niepełnosprawnych. Zakres pomocy osobom niepełnosprawnym obejmuje bycie z nimi, towarzystwo, wspieranie i motywowanie do aktywności.

Lp.

Funkcja

Nazwisko i imię

Dane teledresowe

1.

Koordynator Działu Wolontariatu

Elżbieta Schubert

(75) 752-31-83

Szkolenie i integracja zabezpiecza potrzeby KSON w zakresie zabezpieczenia przedsięwzięć organizacji imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych oraz szkoleń. W ramach tego działu organizowane są zajęcia muzyczne, szachowo-warcabowe, gimnastyka, kursy językowe i obsługi komputera oraz imprezy plenerowe.

Lp.

Funkcja

Nazwisko i imię

Dane teledresowe

1.

Koordynator Świetlicy Integracyjno-Terepeutycznej

Krystyna Bienias

(75) 752-31-83

Biuletyn informacyjny "Niepełnosprawni Tu i Teraz" jest to miesięcznik, którego koszty wydania dofinansowane są przez PFRON. W miesięczniku poruszane są problemy nurtujące środowisko niepełnosprawnych. Dystrybucja biuletynu odbywa się poprzez organizacje stowarzyszone w KSON i parafie kościelne.

Lp.

Funkcja

Nazwisko i imię

Dane teledresowe

1.

Redaktor naczelny

Robert Zapora

(75) 752-42-54

Biuro Projektu Portalu Internetowego "Interreglife" - jest to komórka powstała przy KSON, której zadaniem będzie stworzenie międzynarodowego portalu internetowego, obejmującego swym zasięgiem region trójkąta Polski, Czech i Niemiec.

Lp.

Funkcja

Nazwisko i imię

Dane teledresowe

1.

Koordynator d/s ewaluacji projektów

 

 

(75) 752-42-54

 

 

 

Iwona Pikosz

Organizacje członkowskie
Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwisko i imię przedstawiciela

Uwagi

1.

Zarząd Rejonowy Stowarzyszenia Diabetyków

Wiśniewski Waldemar

Dyżury Zarządu środa 15.00-16.30, Tel. 757524254

2.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Miejskie w Jeleniej Górze

Andrzej Wójcik

502 243 702

3.

Towarzystwo Karkonoskie

Janusz Korzeń

Informacje o spotkaniach Tel. 757524254

4.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Intelektualnie "Przyjaciele"

Barbara Zagrobelna

Dyżury Zarządu poniedziałek 16.00-17.00, Tel. 757524254

5.

Stowarzyszenie Niedosłyszących "LIRA"

 

Dyżury Zarządu czwartek 12.00-13.00, Tel. 757524254, www.lira.org.pl

6.

Karkonoskie Stowarzyszenie Osób Laryngektomowanych

Hanna Taczkowska

Informacje o spotkaniach Tel. 757524254

7.

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku

Mirosława Jośko

Dyżury Zarządu wtorek i piątek 10.00-16.00, Tel. 757524254

8.

Stowarzyszenie Jeleniogórskie Promenada Bobru

Eugeniusz Sosnowicz

508 469 168

9.

Klub Seniora i Wolontariusza

Andrzej Wójcik

Dyżury w każdy wtorek i piatek od 10:00 do 16:00
tel.75 7524254

10.

Klub Seniora 60+ w Szklarskiej Porębie

Andrzej Slazek

606 470 205

11.

Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów

 

Dyżury: wtorki godz. 10:00 - 12:00
tel. 698 370 092

Członkowie wspierający - organizacje i osoby prawne

Organizacje pozarządowe

 • Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych - Koło Powiatowe w Jeleniej Górze
 • Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych Jelenia Góra
 • Zespół Ludowy "Karkonosze"
 • Stowarzyszenie "Działajmy razem" TRIANON.PL w Cieszynie
 • Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej "GÓRNIK"
 • Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny "Victoria" w Jeleniej Górze
 • All-ternatywa - Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży
 • Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa w Jeleniej Górze
 • Zespół Aktywności Społecznej na terenie Sobieszowa
 • Stowarzyszenie w Cieniu Lipy Czarnoleskiej w Jeleniej Górze
 • Związek Zawodowy Solidarność Jelenia Góra

Osoby prawne

 • Telewizja "Dami" w Jeleniej Górze
 • TV Strimeo w Jeleniej Górze
 • Szpital MSWiA w Jeleniej Górze
 • Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze
 • Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jeleniej Górze
 • Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze
 • Firma "Lexpas" sp. z o.o. w Poznaniu
 • Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Parafii Jana Ewangelisty i Apostoła w Jeleniej Górze
 • Zakłady Pracy Chronionej: "Goldom" w Jeleniej Górze, PPH "WIREX" s.c. w Jeleniej Górze, PPU "Proinval" w Jeleniej Górze, "SIMET" S.A. w Jeleniej Górze, SU "PIAST" w Legnicy (oddział terenowy w Jeleniej Górze), Firma Wamar Jelenia Góra, Karkonoskie Centrum Medyczne w Jeleniej Górze, jelonka.com, telemaxx, reklamy.jgora.pl
 • PGU Uzdrowisko Cieplice

Osoby fizyczne

 • Miłosz Kamiński, Ewa Knychas, Andrzej Grzelak, Krzysztof Błażejczyk, Ks. Prałat Henryk Bujok, Wojciech Grzybowski, Firma "EURO 90 TRAVEL" w Jeleniej Górze - Marek Ciechanowski.