Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Krkonošské sdružení Invalidních osob sdružuje 12 nestátních organizací invalidních osob,38 členů podporujících.do čehož náleží podniky chráněné práce.pomáhajíce tím mnoho tisícům členů.ale i těm, kteří nejsou přímo členy těchto organizací a stává se takto reprezentantem značné části této společnosti. Vyvíjí činnost jejich jménem a funguje jako zastřešující organizace. KSON je svazem a každá z členských organizací náležejících do tohoto svazu zachovává plnou suverenitu.

 

Od 8 března 2004 KSON získalo status organizace všeobecně užitečné. Vprosinci 2005 r. KSON bylo vyznamenáno cenou předsedy Dolnoslezského kraje, jako nejlepší nestátní organizace z Dolního Slezska. Včervnu 2014 získalo titul Za zásluhy pro Jelení Horu,rozhodnutím Městské Rady. Jsme členem Dolnoslezské Federace mimostátních organizací a také Celopolského Fórum Organizací postižených osob.

 

Cílem sdružení je:

  • reprezentování zájmů postižených osob.
  • koordynace činnosti členských organizací a též vytváření podmínek k plné a aktivní činnosti osob postižených ve společenském životě.
  • podporování činnosti týkající se ochrany rovnosti postižených osob ve společnosti.
  • činnost pro postiženou mládež a děti v oblasti osvěty, výchovy, edukace a techniky, fyzické výchovy a sportu.

 

Řádovým cílem a úkolem. KSON je společenská i profesní rehabilitrace postižených osob a taktéž dle možností řešení problémů těchto osob tím, že činíme množství kroků spolupracujíc s odděleními Obecních úřadů. KSON v r. 2008 zřídilo agenci týkající se možnosti zaměstnání, místech práce a informací pro postižené osoby:

 

  • o fungování úřadů a istitucí statní i místní správy.
  • žádá o odstraňování architektonických i společenských bariér.
  • zasahuje v mimořádných případech, týkajících se individuálních i hromadných problémů invalidních osob.
  • podporuje a spoluorganizuje sportovní utkání, kulturní i turistickou činnost, združujícího charakteru, podporujíc aktivity postižených osob ve výše uvedených oblastech.

 

Jiz 3 roky KSON realizuje projekt Centra Informací a Podpory Osob Postižených,poskytuje bezplatné právní,sociální,psychotogické a psychoterapeutické porady. Prostřednictvím bezplatné všeobecně dostupné infolinky 800 700 025 a terénních kanceláří sdružení ve Štetíne, Gořově, Zelené Hoře, Jelení Hoře, Těšíně, Krakově, Bydgošti, a Toruni, kontaktruje mnoho tisíc postižených osob nebo jeich rodiny pomáhajíc tak řešit jejich osobní problémy.

 

KSON vyvíjí širokou mediální činnost vydávajíc již 8 let noviny pod titulem: "Postižení Zde a Nyní" a televizní informační pořad pod názvem" Krkonošská Integrační Televize. KSON konsultuje právní rozhodnutí týkající se lokálního prostředí s místními radními a týkající se státu s celostátně volenými zástupci do parlamentu. KSON se vyvíjí aktivní činnost při získávání finančních prostředků na realizaci mnoha plánů a činností pro postižené osoby. KSON je organisace chránící, která analyzuje průhlednost společenského života a chrání před jeho negativními vlivy.

 

Spolupracujíc s Fondem Stefana Batorego realizuje 8 let akce" Maš hlas"," Máš výběr" inspirurujíc tímto a rozšiřujíc společenský dialog. Nejbližšími plány sdružení je vytvoření jednotky, která by se zabývala popularizací nejnovějších lékařských odvětví, zabývajících se možstmi odstranění invalidity.