Wolontariat

Koordynator Centrum Wolontariatu - Elżbieta Schubert

 

Od momentu powstania Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w 2001r siłą sprawczą wszystkich jego działań są Wolontariusze. Współpracujemy obecnie na zasadzie podpisanych porozumień z ponad 40 Wolontariuszami z czego 11 osób "pretorianie", którzy wytrwali z Sejmikiem od samego początku.

Wolontariat jest zatem "solą ziemi" każdej organizacji pozarządowej. Winien być doceniany i na ile to możliwe satysfakcjonowany.

Corocznie w okresie grudnia z okazji Dnia Wolontariusza Sejmik i organizacje z nim zrzeszone organizują spotkania Wolontariuszy z władzami. Wolontariusze Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych to głównie osoby 50+, ale jest także młodzież. Pomagają przy realizacji projektów, organizacji imprez, pomocy niepełnosprawnym. To doskonała recepta na aktywność zawodową, realizację swoich pasji, spotkanie nowych ciekawych osób. To powód do wyjścia z domu.

Szukasz czegoś?

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: