Statut

Celem Sejmiku jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w sferze zdań publicznych, do których należą:

 • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zarówno członków organizacji tworzących Sejmik, jak i osób nie zrzeszonych w żadnej organizacji inwalidzkiej, w tym:
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
 • integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz jej promocja;
 • wspieranie działalności organizacji członkowskich oraz rzecznictwo ich interesów w sprawach wspólnych;
 • rzecznictwo interesów niezrzeszonych osób niepełnosprawnych;
 • działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zwiększające jej perspektywy w zakresie oświaty, wychowania, kultury, nauki i techniki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • udział we wdrażaniu z innymi partnerami strategii i polityki Unii Europejskiej w zakresie działań wymienionych w pkt 1) i 2).
 • Inne działania w sferze zadań publicznych, w zakresie:
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu.
Załączniki:
Pobierz plik (STATUT.pdf)STATUT.pdf333 kB

Szukasz czegoś?

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

 • Radca Prawny Bernadetta Baszak
 • Radca Prawny Mateusz Nowak
 • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

 • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

 • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
 • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: