KSON już od 3 lat realizuje projekt pn. „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”. Polega on na rozbudowie systemu informacji dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, bowiem brak wiedzy jest najczęściej jednym z głównych powodów wykluczenia społecznego.

Nasze ustawodawstwo i rozwiązania dotyczące tej grupy – mówi Monika Żak, koordynatorka projektu, jest w zasadzie dobre. Oczywiście nawiązuje do kondycji gospodarczej kraju, ale ilość placówek służących niepełnosprawnym jest naprawdę imponująca. Brak jest jednak logicznego systemu dotarcia z tymi informacjami do zainteresowanych, czyli organizatorskiej koordynacji na szczeblu miast i gmin. W samym tylko ubiegłym roku udzieliliśmy w Centrum w Jeleniej Górze oraz na terenie naszych Ośrodków w Krakowie, Cieszynie, Gdańsku, Toruniu i Gliwicach około 13 tysięcy porad, docierając do blisko 7 tysięcy potrzebujących pomocy. W bieżącym roku powstały nowe placówki w Szczecinie, Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., a w ubiegłym tygodniu Sejmik otworzył swój ósmy Ośrodek w Bydgoszczy. Tutaj gościny udzieliła nam – mówi Pani Monika – Wyższa Szkoła Gospodarki. To uczelnia obecnie kształcąca blisko 5 tys. studentów, a w roku akademickim 2014 – 2015 będzie studiowało 150 niepełnosprawnych żaków! Powołano tam pełnomocnika rektora ds. spraw studentów niepełnosprawnych Pana Mikołaja Piekuta, który jednocześnie został koordynatorem regionalnym projektu w Bydgoszczy. Dobrym duchem i opiekunem tej studenckiej inicjatywy jest, jak to wynikało ze spotkania Kanclerz tej uczelni Pan mgr. Filip Sikora. Biorąc pod uwagę, że nasza placówka w Toruniu funkcjonuje przy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika, projekt realizowany przez nas w znacznym stopniu docierał będzie też do niepełnosprawnej młodzieży akademickiej. Wartością dodaną projektu „CIWON” jest próba ujednolicenia procedur, zasad obsługi i komunikacji z niepełnosprawnymi, na początek w ośmiu wybranych regionach, a potem być może w całym kraju. Trzy lata dobrych doświadczeń, coraz powszechniej rozpoznawalny i wykorzystywany telefon infolinii 800 700 025 (bezpłatnie dostępny w całym kraju), a także duża ilość spływających z biur terenowych informacji o problemach środowiska, to doskonały materiał nie tylko na przemyślenia, ale także na tematy prac magisterskich, doktoranckich i habilitacyjnych, do których coraz częściej sięgają ośrodki akademickie.

WP_20140722_001.jpgWP_20140722_008.jpgWP_20140722_007.jpgWP_20140722_003.jpgWP_20140722_005.jpg