PFRON nowe 2017x400Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg podczas konferencji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła założenia nowego modułu programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Spotkanie zorganizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miało na celu promocję programu i zachęcenie administracji rządowej do składania deklaracji przyjęcia na staż osób z niepełnosprawnościami.

W konferencji pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza udział wzięli dyrektorzy generalni ministerstw i urzędów. Tematem spotkania były staże zawodowe w administracji, prowadzące do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.  

– Mamy dziś w Polsce historycznie najniższy poziom bezrobocia. Jest to ogromna szansa także na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Ważne jest, aby oferowane im miejsca pracy były przyjazne i dostosowane do ich potrzeb, a zatrudnienie miało charakter stabilny. Niezmiernie cieszę się z każdej inicjatywy, która może się do tego przyczynić – podkreślił Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Minister Krzysztof Michałkiewicz mówił również, że działania objęte programem „Stabilne zatrudnienie” są częścią programu rządowego „Dostępność Plus 2018–2025”, zakładającego eliminację barier w dostępie osób niepełnosprawnych do zatrudnienia.

Z kolei Prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg wskazała na zalety nowego modułu „Staże zawodowe”, który dla osób z niepełnosprawnościami jest szansą na uzupełnienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego. Akcentowała przy tym rolę współpracy zarówno instytucji administracji rządowej, jak i organizacji pozarządowych. – Liczymy na zaangażowanie instytucji administracji rządowej i złożenie deklaracji przyjęcia na staże osób z niepełnosprawnościami – wyjaśniała prezes Marlena Maląg. – Dobrze zdajemy sobie sprawę, że aby zmienić sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy, należy tworzyć skuteczne i systemowe rozwiązania. Jestem przekonana, że dobrym efektem naszego programu będzie znalezienie ciekawej i satysfakcjonującej pracy przez osoby z niepełnosprawnościami – mówiła. Według Marleny Maląg docelowo ze staży oferowanych w całym okresie realizacji programu ma skorzystać 600 osób z niepełnosprawnością.

Program „Stabilne zatrudnienie”, obecnie realizowany w ramach dwóch modułów, obejmuje już nie tylko zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, ale również staże zawodowe. Moduł I „Instytucje” jest adresowany do organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury, które w ramach programu zatrudnią osoby niepełnosprawne. Adresatami modułu II „Staże zawodowe” są organizacje pozarządowe, które przystępując do programu, przygotują i skierują osoby niepełnosprawne na staż zawodowy w administracji rządowej.

Dofinansowanie w ramach nowego modułu „Staże zawodowe” obejmuje liczne działania aktywizacyjne, m.in. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu rozwoju zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością, doradztwo zawodowe, wsparcie w uzyskaniu kwalifikacji (umiejętności) zawodowych oraz pracowniczych poprzez realizację kursów, warsztatów i szkoleń zawodowych. Równie istotne są wsparcie asystenta (trenera pracy), pokrycie kosztów dojazdów, wypłata stypendium dla osoby z niepełnosprawnością skierowanej na staż zawodowy. Ponadto dofinansowanie może zostać przeznaczone na szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji, w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Stażyści z niepełnosprawnością zostaną zrekrutowani i przygotowani do wymagań zgłoszonych przez instytucje stanowisk stażowych przez organizacje pozarządowe wyłonione przez PFRON w ramach konkursu. Warunkiem powodzenia programu „Stabilne zatrudnienie” jest zadeklarowanie przez instytucje administracji rządowej miejsc stażowych dla osób niepełnosprawnych w poszczególnych organach administracji rządowej.