opiekun medycznyOrganizacje zajmujące się problemami osób niepełnosprawnych zauważyły, że ograniczenia praw osób niepełnosprawnych są nadużywane.

W minioną środę ten temat poruszył wiceszef Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Krzysztof Michałkiewicz. Nawiązał m.in. do raportu przygotowanego prze Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Jak się okazuje został już przygotowany poselski projekt, dotyczący wprowadzenia opiekunów medycznych. Podejmowaliby oni decyzje, dotyczące leczenia za osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych. Obecnie trwają konsultacje z resortem sprawiedliwości. Ich celem jest określenie grupy docelowej. Czy opiekuni medyczni będą wspierać wyłącznie osoby niepełnosprawne intelektualnie, czy też wszystkich inwalidów nie mogących podejmować samodzielnych decyzji w sprawach majątkowych i innych? Temat ten pojawił się m.in. na łamach portalu niepełnosprawni.pl.

Największe bariery są w otoczeniu
W przyszłym roku minie pięć lat od ratyfikowania przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Michałkiewicz podkreślił więc, że będzie to dobry czas do podsumowań. Pełnomocnik uważa, że należy sprawdzać, jak w Polsce jest ona przestrzegana. Tym bardziej, że w naszym kraju uwzględniono większość jej zapisów. Są jedynie zastrzeżenia do dwóch artykułów tejże konwencji, nawiązujących do zawierania związku małżeńskiego i używania zdolności prawnych przez osoby niepełnosprawne. Zajmują się tym również organizacje pozarządowe m.in. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, które wspólnie z czterema innymi partnerami realizuje dwuletni projekt o nazwie „Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – Wspólna Sprawa”.

Konwencja zakłada, że to nie ludzkie ograniczenia stanowią o niepełnosprawności, ale zewnętrzne przeszkody. Wszyscy mają więc takie samo prawo do uczestniczenia w życiu społecznych, w tym do pracy.