Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Największe bariery są w otoczeniu
W przyszłym roku minie pięć lat od ratyfikowania przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Michałkiewicz podkreślił więc, że będzie to dobry czas do podsumowań. Pełnomocnik uważa, że należy sprawdzać, jak w Polsce jest ona przestrzegana. Tym bardziej, że w naszym kraju uwzględniono większość jej zapisów. Są jedynie zastrzeżenia do dwóch artykułów tejże konwencji, nawiązujących do zawierania związku małżeńskiego i używania zdolności prawnych przez osoby niepełnosprawne. Zajmują się tym również organizacje pozarządowe m.in. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, które wspólnie z czterema innymi partnerami realizuje dwuletni projekt o nazwie „Wdrażanie Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych – Wspólna Sprawa”.

Konwencja zakłada, że to nie ludzkie ograniczenia stanowią o niepełnosprawności, ale zewnętrzne przeszkody. Wszyscy mają więc takie samo prawo do uczestniczenia w życiu społecznych, w tym do pracy.