Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku;

- osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia.

W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (…).

Z całością tekstu Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Dyrektora Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zapoznać się można na stronie internetowej www.kson.pl oraz Komisji do Spraw Orzecznictwa www.pzon-jeleniagora.pl

Informacji też można zasięgnąć telefonicznie w KSON od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 pod numerem telefonu 757524254, bezpłatną infolinią 800 700 025 oraz w Komisji do Spraw Orzecznictwa przy ulicy Jana Pawła II 7 pod numerem telefonu 756438090 w poniedziałki od godziny 8:00 do 16:00; wtorek, środa, piątek od godziny 10:00 do 14:00 i w czwartki od godziny 10:00 do 16:00.