Szanowni Państwo,

Zapraszamy do korzystania z portalu www.monitoringdostepnosci.pl

Portal został oddany do Państwa dyspozycji . Jego celem jest
wspieranie prowadzonych przez cały czas trwania przedsięwzięcia
działań projektowych, aby długofalowo wzmacniać Państwa wiedzę w
zakresie stosowania prawa i monitorowania dostępności.


 Najważniejsze elementy portalu to:

 Konsultowane dokumenty
 W zakładce konsultowane dokumenty, znajdą Państwo dokumenty
skierowane do konsultacji publicznych. Zachęcamy do zamieszczania na
bieżąco komentarzy
i tworzenia z nami wspólnego stanowiska, aby efektywnie analizować,
zgłaszać uwagi
i tworzyć prawo w zakresie stosowania zasad dostępności.

 Baza wiedzy
 W bazie wiedzy umieszczane są materiały edukacyjne podzielone ze
względu na zakres tematyczny. Co ciekawe, do niektórych dokumentów
zostały opracowane ankiety weryfikujące wiedzę. Ankiety te mogą
stanowić ważny instrument wstępnej diagnozy zakresu prowadzonego
monitoringu.

 Narzędzia do prowadzenia monitoringu
 Portal daje Państwu możliwość skorzystania z narzędzi do
monitoringu, takich jak check listy i ankiety. Narzędzia będą
przydatne do przeprowadzenia badania w ramach interwencji, na podstawie
której wypracowane zostaną rekomendacje.

Zachęcamy do korzystania z narzędzi portalu oraz dzielenia się swoimi
komentarzami
i przemyśleniami w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa
regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

W przypadku pytań bądź problemów technicznych związanych z
korzystaniem
z portalu, prosimy o kontakt z Mentorami.


Projekt 'Strażnicy dostępności', POWR.02.16.00-00-0112/20-00
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

www.monitoringdostepnosci.pl