kondolencje 12Zawiamiamy, że 22 stycznia 2020 roku
zmarł w wieku 80 lat
Marian Baczyński 
Członek Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku.

Łączymy się w żalu z Rodziną

Koleżanki i Koledzy z SIW i KSON