Szanowni Państwo,

Naukowcy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier badają stan przystosowania transportu publicznego w tych krajach do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uprzejmie prosimy o wsparcie w zbieraniu informacji badawczych i wypełnienie ankiety na stronie projektu:

https://pruzkum.upce.cz/688261/lang/pl .

Państwa członkowskie Unii Europejskiej w stosownych rozporządzeniach zostały zobowiązane do respektowania praw niepełnosprawnych pasażerów w transporcie lotniczym, kolejowym i autobusowym.

Celem badania, prowadzonego wśród osób z ograniczoną sprawnością ruchową (w transporcie oznacza to osoby na wózkach inwalidzkich, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, kobiety w ciąży oraz osoby starsze), jest analiza regulacji prawnych obowiązujących w każdym z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie zbierane są opinie osób niepełnosprawnych o dostępności poszczególnych rodzajów transportu publicznego. Badanie jest finansowane z Funduszu Wyszehradzkiego.

W Polsce projekt realizuje Katedra Transportu Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w partnerstwie z Wydziałem Transportu im. Jana Pernera Uniwersytetu w Pardubicach, Wydziałem Ekonomiki Transportu i Komunikacji Uniwersytetu w Żylinie oraz Wydziałem Technologii Transportu i Ekonomii Politechniki Budapesztańskiej. Partnerami badania w Polsce są: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Dział Spraw Osób Niepełnosprawnych SGH.

Do końca marca 2015 r. ma powstać raport z badania, ukazujący poziom dostępności usług i stopień znajomości przez osoby niepełnosprawne ich praw jako pasażerów.

Więcej informacji o badaniu (w jęz. angielskim):

http://www.visegrad-handicap.euweb.cz/en/index.html

Z pozdrowieniami

Maria Król

Przewodnicząca Zarządu PFON

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych