NAUCZYCIEL CHEMII I MATEMATYKI UDZIELI NIEODPŁATNIE KOREPETYCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

ZGŁOSZENIA W BIURZE KSON (TEL. 757524254)