Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu we współpracy z Oddziałem Dolnośląskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „TĘCZA” w Oławie ogłasza konkurs „Lady D. im. Krystyny Bochenek”. AMBASADOREM WOJEWÓDZKIEGO ETAPU „KONKURSU LADY D. IM. KRYSTYNY BOCHENEK” JEST PANI EWA WOLAK POSEŁ NA SEJM RP, NATOMIAST HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM SPRAWUJE PAN JAROSŁAW DUDA SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ PAN CEZARY PRZYBYLSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Konkurs organizowany jest od roku 2002 r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D.” pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. – kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością. CELEM KONKURSU JEST UHONOROWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOBIET WNOSZĄCYCH ISTOTNY WKŁAD W RÓŻNE DZIEDZINY ŻYCIA SPOŁECZNEGO ORAZ PROMOWANIE ICH POSTAW.
Lady D plakat