Plakat Interreg pl 1 page 00116.04.2018 rozpoczął się Konkurs Interreg-MEM, którego organizatorem jest Centrum Projektów Europejskich – Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg Polska- Saksonia 2014-2020.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu graficznego mema internetowego na temat polsko-niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem polsko-saksońskiej współpracy instytucji i mieszkańców obu krajów, w tym realizowanej na terenie nadgranicznym, obejmującym także obszar wsparcia i realizacji projektów Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Aby wziąć udział w konkursie do dnia 29.06.2018 należy wysłać MEMA za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.plsn.eu w zakładce Konkurs Interreg-MEM lub

tutaj: formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie musi zawierać: 1. pracę konkursową tj. graficzny mem internetowy spełniający warunki, o których mowa w ust. 2; 2. czytelny skan podpisanego oświadczenia stanowiącego odpowiednio załącznik nr 1 do regulaminu (dla uczestników, którzy nie ukończyli 18 roku życia) lub załącznik nr 2 do regulaminu (dla uczestników pełnoletnich).

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba w wieku od 13 lat, która wykona zadanie konkursowe na zasadach określonych w Regulaminie.

Link do regulamin konkursu 

Link do plakatu konkursu

Zapraszamy do udziału!