logo bezpiecznaProjekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”, realizowany przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest projektem bezpłatnym dla szkół/placówek oświatowych.

W trakcie realizacji zadań przewidzianych w projekcie dotarły do nas niepokojące informacje, o podejmowaniu podobnych działań przez podmioty działające komercyjnie, powołujące się na współpracę z MEN czy lokalnymi samorządami oraz o odpłatności projektu.

Informujemy, iż na podstawie umowy nr: MEN/2016/DWKI/604, podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej, dotyczącej realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Upowszechnienie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia", rodzaj zagrożenia: terroryzm, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest jedyną instytucją, której powierzono realizację wspomnianego powyżej zadania publicznego.

Chcielibyśmy również podkreślić, że projekt jest dla szkół/placówek oświatowych całkowicie BEZPŁATNY, finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

tel. 500 151 117.