Praca i działania Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnospawnych po raz kolejny zostały docenione.

Tym razem KSON otrzymał gratulacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej za działania w projekcie Bezpieczna Szkoła - Bezpieczna Przyszość.

List gratulacyjny w załączeniu.


gratulacje MEN 19 10 2017 x400