LOGO KSON na stronę

Od września br w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze przy ul Osiedle Robotnicze 47a rozpoczął działalność Klub Seniora i Wolontariusza. Działalnością Klubu kieruje Rada Programowa Klubu złożona z przedstawicieli poszczególnych stowarzyszeń wchodzących w skład KSON-u.

Na listopad br zaplanowano:
9 listopada (środa) – spotkanie z Posłem RP Elżbietą Stępień


24 listopada (czwartek) – spotkanie z Adamem i Ewą czyli z Jurkiem i Honoratką czyli „co nieco” z artystycznej sceny
29 listopada (wtorek) – spotkanie z Fundacją Szansa dla Niewidomych z Wrocławia – prezentacja sprzętu wspomagającego wzrok

Na grudzień br. zaplanowano m.in.:
7 grudnia (środa) – wycieczka do Görlitz na jarmark Bożonarodzeniowy „poznajemy obyczaje i tradycje naszych sąsiadów”
14 grudnia (środa) – spotkanie z regionalistą Dyrektorem Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze Stanisławem Firsztem
17 grudnia (sobota) – wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu na spektakl „Tempus Fantasy”.

Zaplanowano również cykl warsztatów z zakresu ekonomii budżetu domowego, czyli „Jak powiązać koniec z końcem”, jak bezpiecznie korzystać z usług bankowych oraz warsztaty aktywizujące seniorów także jako liderów w różnych integracyjnych działań dla środowiska.

Przewidziano także zajęcia gimnastyczne na basenie.

Klub Seniora i Wolontariusza zaprasza na spotkania klubowe, gry towarzyskie i planszowe w każdy wtorek i piątek w godzinach 12:00 – 16:00.

Środki na działalność Klubu w roku 2016 KSON pozyskał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS aktywizacja Seniorów. Już kilka odbytych spotkań klubowych przy kawie, herbacie i własnych wypiekach klubowiczów potwierdzają potrzeby takiej integracji.

Pojawiły się nowe pomysły na nasz Klub, których realizacja stanowić może gwarancję żywej działalności w następnych latach – mówi Mirosława Jośko, wolontariuszka KSON. – Obsługę klubu zapewniają wolontariusze KSON.

Ze szczegółową informacją o działalności klubu można zapoznać się na stronie internetowej www.kson.pl, w zakładce NOWOŚCI,
telefonicznie pod nr. 75 752 42 54, 75 752 31 83 
lub osobiście w biurze KSON od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 16:00.