Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosiło plebiscyt na Liderów 25-lecia – tych, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Kandydatów można było zgłaszać w 5 kategoriach: Dostępność, Edukacja, Sport, Pracodawca, Kultura.

Wyboru Liderów dokonała Kapituła, złożona z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Prezesa nagrody25 lecie 1aZarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, także na podstawie wyniku głosowania internetowego.

Wyniki plebiscytu ogłoszono 26 września 2016 na uroczystej Konferencji w Sejmie oraz uroczystości w Teatrze Palladium w Warszawie.

Oficjalne wręczenie tytułu Lidera 25-lecia PFRON Karkonoskiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych nastąpi w czasie uroczystości obchodów 15-lecia tej organizacji, która przypada na dni 11-15 października br. W zorganizowanych przez nas KSONaliach – mówi Waldemar Wiśniewski, wiceprezes KSON – odbędzie się szereg imprez plenerowych w specjalnie przygotowanym Ogrodzie KSON. Oprócz pokazów zdrowego grillowania będą zawody sportowe, zajęcia rekreacyjne, wycieczka piesza w okolice Wzgórza Kościuszki oraz bal pod hasłem „Gdzie się podziały tamte prywatki”. Główną częścią uroczystości będzie Gala 15-lecia w Teatrze Zdrojowym w Cieplicach w dniu 14 października. KSONalia zostały objęte patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezesa PFRON, Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, którzy potwierdzili swoją obecność na uroczystości.

nagrody25 lecie 2aTo wielka satysfakcja – mówi Stanisław Schubert Prezes KSON – dla wszystkich organizacji tworzących Sejmik i ich wolontariuszy. A dzisiaj wszystkim tym, którzy oddali głosy na naszą organizację poprzez internetowe wypełnienie ankiety, serdecznie dziękujemy.