Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa (KPSW), od powstania jako Kolegium Karkonoskie (1998), podjęła rodzaj nadspecjalizacji w kształceniu z rehabilitacją fizyczną osób z różnej natury niedoborami – patrz pod www.kpswjg.pl / O Uczelni/ Studenci Niepełnosprawni.

Na pięknym parkowym Camusie akademickim, przejętym po uczelni wojskowej, przez ponad 15 lat działalności KPSW, udrażniano szlaki komunikacyjne, w tym windy w najważniejszych budynkach dydaktycznych, zbudowano nowoczesną Bibliotekę i Centrum Informacji Naukowej  z pełnym dostępem niemobilnych oraz stanowiskiem komputerowym niewidomych i niedowidzących, odbudowano od fundamentów halę sportową i pływalnię – oba obiekty wyposażone w urządzenia rehabilitacyjne – wreszcie wynajęto budynek firmie medycznej OSTEOCYT, która dysponuje, między innymi, komorą kriogeniczną. Dom studencki wyposażono w podnośnik wózków na poziom parteru, na którym są pokoje integracyjne, do dzielenia przez osobę wymagającą koleżeńskiej pomocy z jej udzielającą. Szkoła ma też stałe porozumienie o współpracy z Uzdrowiskiem Cieplice, Spółką z o.o.

Uczelnia, prawie od powstania ma Pełnomocniczkę Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Od kilku lat wprowadzono też zasadę, że osoby zwolnione z zajęć WF, nie znajdujące się w stanach ostrych, są zobowiązane do poddania się zabiegom rehabilitacyjnym. Ta sfera usług jest wydatnie wspierana przez kadrę oraz studentów kierunku studiów Fizjoterapia, prowadzonego przez KPSW.

Znając statystyki, nie tylko naszego kraju, wskazujące na niski udział młodzieży niepełnosprawnej w wyższej edukacji, w stosunku do całej populacji wieku studiów, postanowiono stworzyć tej młodzieży nie tylko specjalne warunki studiowania, o których wspomniano, ale również ułatwić decyzję podjęciu studiów. Ponieważ znane są powszechnie główne przyczyny takiej sytuacji – niska samoocena możliwości studiowania, często wzmacniana rzeczywistym gorszym poziomem przygotowania merytorycznego, spowodowanym niskim poziomem kształcenia, nie tylko w szkołach wiejskich czy małomiasteczkowych – uznano, że trzeba podjąć działania naprawcze, rozpoczynające się, co najmniej, od szkoły średniej.

Konieczne jest możliwie wczesne dotarcie, z ofertą studiów wyższych, do młodzieży z niedoborami fizycznymi, najpóźniej na poziomie liceów i tu konieczna jest współpraca z władzami oświatowymi, wszystkich szczebli oraz organizacjami zrzeszającymi osoby o określonych niedoborach fizycznych. Tak powstał projekt Letnia Szkoła Wyrównania Szans, który przewiduje dwie formy pomocy, młodzieży niepełnosprawnej i zaniedbanej środowiskowo, w pokonaniu psychicznej bariery decyzyjnej i faktycznej poprzeczki poziomu przygotowania do podjęcia studiów wyższych.

Pierwsza forma to miesięczne turnusy wakacyjne, po drugiej klasie liceum, podnoszące poziom wiedzy. KPSW oferuje kursy matematyczno-fizyczne przygotowujące do studiów technicznych i językowe – angielskiego i niemieckiego – do podjęcia studiów w tych filologiach. Forma druga to wrześniowe kursy, w tych samych zakresach, dla osób które już zostały przyjęte na studia, a chcą zwiększyć szanse utrzymania się na nich, w roku pierwszy, zazwyczaj silnie selekcyjnym. Podjęcie tej formy dokształcenia się nie jest związane z obowiązkiem późniejszego studiowania w KPSW, choć program pomocy w trakcie ich trwania, powinien do takiej decyzji zachęcić.

Ten program to szereg elementów wchodzących w skład, od lat budowanego, Centrum Rehabilitacji i Integracji Niepełnosprawnych Studentów (CERIN). System opiera się na wspomnianej bazie rehabilitacyjnej uczelni i uzdrowiska, własnej kadrze fizykoterapeutycznej i pedagogicznej i własnym zapleczu mieszkaniowym.

Podstawową formą kształcenia są pełne studia stacjonarne w KPSW lub pozostałych jeleniogórskich jednostkach szkolnictwa wyższego (Wydział UE Wrocław, Oddział Politechniki Wrocławskiej. Student przechodzi w trakcie całych studiów program rehabilitacyjny, w zależności od wskazań medycznych. Nie może on być mniejszy od obowiązkowego wymiaru ćwiczeń wychowania fizycznego.

Niepełnosprawny (lub osoba wymagająca rehabilitacji powypadkowej) studiujący w innej szkole wyższej, ma do wyboru alternatywę: (1) przeniesienie, optymalnie na semestr, do jednej z uczelni jeleniogórskich (na zasadach ECTS), jeżeli znajdzie tam swój kierunek studiów lub (2) urlopowanie z uczelni macierzystej, aby podjąć rehabilitację. W obu wypadkach o okresie rehabilitacji decyduje ordynacja lekarska.

Podjęcie studiów z rehabilitacją fizyczną w KPSW jest ofertą aktualną, podobnie jak we wskazanych jeleniogórskich jednostkach publicznych szkolnictwa wyższego, z rehabilitacją w CERIN. Uruchomienie w najbliższe wakacje (2014) kursów dokształcających, jest zależne od wstępnej deklaracji zainteresowania potencjalnych studentów i pozyskania niezbędnych środków, tak aby ta forma edukacji uzupełniającej prowadzona była na zasadach powszechnego bezpłatnego dostępu przez potrzebujących.

prof.Tomasz Winnicki

prorektor KPSW

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.