νοηματική γλώσσα 300x198Czytelniku… czy próbowałeś kiedykolwiek wyobrazić sobie sytuację, w której idziesz do urzędu, sądu czy innej instytucji państwowej, a tam pracownicy, mówią do Ciebie w zupełnie obcym języku np.: chińskim?

Zapewne zbawienna byłaby osoba, która posługuje się twoim językiem - tłumacz. Zbawienne dlatego, że często sprawy, które tam załatwiamy są same w sobie trudne, a brak możliwości komunikacji, z gruntu odbiera możliwość jej załatwienia.

W takiej sytuacji są osoby Głuche, które są Polakami i we własnym kraju nie mają zapewnionego tłumacza w tych instytucjach. Dlatego ważne jest abyśmy wyszli temu naprzeciw i jako pracownicy tych miejsc poznali i posługiwali Polskim Językiem Migowym – językiem Głuchych.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przy współpracy Fundacji Instytutu Rewalidacji i Stowarzyszenie Niedosłyszących LIRA organizuje komplet szkoleń z Polskiego Języka Migowego dla wszystkich pracowników instytucji państwowych i będących poza nimi. Szkolenia przeprowadzone będą w cyklu 4- modułowym, w którym już drugi moduł jest prowadzony przez natywnego użytkownika języka migowego – osobę Głuchą.

Cały cykl to 220h dydaktycznych (część teoretyczna i warsztaty), który przygotowuje do egzaminu na certyfikowanego Tłumacza Języka Migowego T1 organizowanego przez Polski Związek Głuchych zarząd główny w Warszawie oraz centrum Edukacji Języka Migowego w Warszawie. Prowadzący zajęcia to osoba ze środowiska osób Głuchych – Coda – słyszące dziecko niesłyszących rodziców – Biegły Sądowy Tłumacz Języka Migowego oraz wieloletni wykładowca języka migowego.

O ten tytuł będą mogli ubiegać się uczestnicy szkolenia po zdanym egzaminie T1, składając wniosek do sądu. Czego życzymy uczestnikom, a zwłaszcza osobom Głuchym, które będą czuli się sprawni, bo tylko bariera komunikacyjna czyni ich niepełnosprawnymi – zmieńmy to.

Agnieszka N.