Rząd przyjął projekt o niepełnosprawności

 

Jeleniogórska Solidarność i KSON wspierają program dostępności dla niepełnosprawnych.

Przed paroma dniami rząd przyjął ustawęo zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która jest wiodącym elementem rządowego programu „Dostępność Plus”. To dokument na , który czekali wszyscy niepełnosprawnie.. Jest to ogromna szansa dla  4,5 milionowej rzeszy niepełnosprawnych obywateli naszego kraju .

O projekcie finansowanym ze środków unijnych pod  nadzorem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i realizowanym na podstawie rządowego programu „ Dostępność +’ rozmawiamy z Panem Przemysławem Gudańcem ze Związku NSZZ Solidarność regionu jeleniogórskiego.

Projekt ten , którego współrealizatorem jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Wpisuje się w mapę wdrażania wspomnianego rządowego programu „Dostępność +” i przyjętej przez rząd „Ustawy o Niepełnosprawności „.

Przypominamy- mówi Pan Przemysław- że już od września br. Wchodzi w życie Instytucja Obywatelskiej Skargi na brak dostępności zaopatrzona w szereg rygorów, łącznie z karami finansowymi dla tych właścicieli obiektów , którzy uporczywie tej dostępności nie realizują.

Projekt  prowadzony przez Solidarność i KSON  pod nazwą „ Wzmacniamy Organizacje Pozarządowe i Partnerów Społecznych” polega na eksperckim  i organizacyjnym  przygotowaniu  NGO do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania prawa regulującego obowiązki związane z  dostępnością  we wszystkich obiektach , ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej . Projekt przewiduje także monitorowanie i ocenianie miejscowego prawa  dot. dostępnościw gminach , powiatach i województwach. : dolnośląskim, opolskim, śląskim na terenie , których jest on realizowany.

W chwili obecnej trwają intensywne szkolenia audytorów, tj., osób , które będą monitorowały budynki użyteczności publicznej , a w ramach monitoringu zostanie przeprowadzony audyt  dostępności w minimum 48 obiektach. 

W ramach projektu organizowane będą również otwarte warsztaty dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych  z terenu ww województw . W warsztatach udział weźmie  60 osób  z minimum 20 Organizacji Pozarządowych . Cykl warsztatów z dostępności , będzie obejmował  następującą problematykę : architektoniczną,  transportową,  cyfryzacyjną , edukacyjną a także informacyjno – promocyjną , programu „Dostępność Plus”

W wyniku realizacji projektu osoby zarówno uczestniczące w pracach eksperckich, monitoringowych i warsztatowych , uzyskają niezbędną wiedze i doświadczenie potrzebna do certyfikacji obiektów pod kątem dostępności oraz umiejętność monitorowania prawa lokalnego dot. osób niepełnosprawnych.

Bardzo cieszymy się za równo z ustawy programu i realizowanego projektu – mówi Stanisław Schubert, Prezes KSON-. Myślę jednak , że żadne nawet najlepsze prawo nie zastąpi ludzkiej życzliwości i empatii a, także zrozumienia tzw władz na które wszyscy partnerzy tego przedsięwzięcia liczą.