plakat 1 2018x400Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Dolnośląskiego aktywnie włącza się do promocji postaw obywatelskich Dolnoślązaków. Zachęcamy mieszkańców województwa do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w Regionie.
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 znajduje się na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

Zachęcamy do przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z naszego województwa.

Przesyłam również link http://www.umwd.dolnyslask.pl/ do strony głównej Urzędu, na której (na dole) znajduje się baner dotyczący akcji "1% dla Dolnego Śląska".Link przekierowuje do zakładki Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/jedenprocent/ .

Zapraszam także Państwa do odwiedzania profilu Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na portalu społecznościowym FB - Pozarządowy Dolny Śląsk: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

Z poważaniem,

Renata Pędziwiater
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego