Z wielką przyjemnością dzielimy się z Państwem 

czterema
materiałami omawiającymi sytuację organizacji pozarządowych po roku
działania w pandemii.

Rok w pandemii. Raport z badań 2020/2021 - Raport - ngo.pl

     * Przebadaliśmy 850 stowarzyszeń i fundacji z całej Polski.
     * Rozmawialiśmy z liderami i pracownikami 20 organizacji.
     * 20 ekspertów i ekspertek skomentowało dla nas wyniki badań.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, mamy nadzieję, że będą
one przydatne w Państwa pracy.

Raport: Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych [1]
Raport omawia wpływ pandemii na kondycję organizacji, prowadzone
działania, sytuację finansową, sytuację odbiorców oraz
współpracę z partnerami i wolontariuszami. To 76 stron wiedzy, 25
wykresów i tabel, 12 komentarzy ekspertek i ekspertów NGO oraz 5 case
studies - historii z życia organizacji.

Raport: Praca w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych [2]
Raport koncentruje się na zmianach w zespołach organizacji, zdalnym
trybie pracy oraz kondycji psychicznej liderek i liderów NGO. Na 44
stronach znajdziecie Państwo 15 wykresów i tabel oraz ponad 20
wypowiedzi respondentów - przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Wideo: 3 konsekwencje pandemii dla organizacji społecznych [3]
Badaczki Stowarzyszenia Klon/Jawor, Beata Charycka i Marta Gumkowska,
opowiadają o 3 ważnych problemach, z którymi organizacje pozarządowe
zmagają się w ostatnim roku. Wideo zawiera kluczowe dane oraz ich
interpretację w kontekście przyszłości sektora społecznego w
Polsce.

Infografiki: Rok w pandemii. Rok wyzwań [4]
Zestaw trzech infografik omawia 3 ważne wyzwania NGO w pandemii:
zawieszanie działań, relacja z samorządem oraz kondycja liderek i
liderów. Infografiki zawierają diagnozę wyzwania, informacje o
potrzebach organizacji oraz podpowiedzi praktyków - pomysły na
kierunki rozwiązań odpowiadających na te wyzwania.

Z pozdrowieniami
Beata Charycka i Marta Gumkowska
Zespół Badań Klon/Jawor