INFORMUJEMY, ŻE ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2015 ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE