Szanowni Państwo,

netiaw tej wyjątkowej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, zapewniamy, że podejmujemy działania, które mają na celu dalsze niezakłócone świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Infrastruktura, którą dysponujemy jest dobrze przygotowana na zwiększone obciążenie, wywołane m.in. zamknięciem szkół i przejściem wielu naszych klientów na tryb pracy zdalnej. Powołany w Grupie Netia sztab kryzysowy na bieżąco monitoruje sytuację i podejmuje stosowne działania, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, współpracowników i klientów.

W związku z sytuacją epidemiologiczną podjęliśmy łącznie wiele inicjatyw, które mają na celu nie tylko minimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, ale też zachowanie ciągłości działania i niezakłóconego świadczenia usług, w przypadku realizacji skrajnie negatywnych scenariuszy. Przykładowo, kluczowe dla ciągłości i jakości świadczenia usług zespoły (np. Network Operations Center) zostały rozdzielone fizycznie na kilka niezależnych grup, a wiele osób wykonuje swoje zadania zdalnie. Jesteśmy również przygotowani technicznie i organizacyjnie na konieczność pracy zdalnej, znacznie większej niż obecnie liczby pracowników.

Zachęcamy Państwa do kontaktów telefonicznych lub wideo z opiekunami. Netia dysponuje rozwiązaniami do pracy zdalnej, które w obecnej sytuacji mogą być dla Państwa przydatne.

Pozdrawiam,
Jolanta Lorenc
Dyrektor Obsługi Klienta B2B