Powstaje Nadodrzański klaster ekonomii społecznej

NADODRZAŃSKI KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ

W dniu 30 lipca w KSON-ie odbyło się spotkanie założycieli i uczestników Nadodrzańskiego Klastra Ekonomii Społecznej.

Klaster to Klaster (od. ang.cluster) lub używany w niektórych zastosowaniach polski odpowiednik –zgęstek, to zgrupowanie przestrzenne lub powiązanie systemowe mniejszych obiektów w jeden większy. Klaster przemysłowy(ang.industrial cluster, inne nazwy to m.in.grono,klaster regionalny) – skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą.

Obecność w klastrze daje przedsiębiorstwom szereg korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę konkurencyjną.

W tym przypadku tę grupę stanowią największe organizacje pozarządowe zachodniej części Polski. Do Nadodrzańskiego Klastra przystąpiły  : Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych, Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Gorzowie, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych i Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze.

Głównym zadaniem powołanej grupy, do której wkrótce zamierzają również przystąpić organizacje pozarządowe z Wielkopolski jest działanie w celu poprawy jakości życia mieszkańców pogranicza. Szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, starszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym…

A ponieważ najbardziej nobilitującą dla człowieka jest praca, zamieramy wykorzystać dobre praktyki naszych zachodnich sąsiadów – mówi inicjator klastra Stanisław Schubert – prezes KSON, aby poprzez staże i praktyki zawodowe w Niemczech i zachodniej Europie przygotowywać głównie niepełnosprawnych do pracy w naszym kraju. Chcemy również zachęcać niepełnosprawnych do podejmowania działania na własny rachunek w oparciu o różne systemy dofinansowań, które można ocenić jako bardzo przyjazne innowacyjności.

Na najbliższe lata są zabezpieczone na takie projekty duże środki, a większym organizacjom łatwiej będzie identyfikować autentyczne potrzeby i realizować przyjęte zadania.

Na spotkaniu powołano także międzyregionalny zespół, który zajmie się programowaniem działalności klastra na najbliższe lata.

O patronat nad tym przedsięwzięciem – mówi jeden z organizatorów – oman Malinowski z zielonogórskiego ZWOP – prezes największej w Polsce organizacji pozarządowej, wystąpiliśmy d Marszałków poszczególnych województw oraz czynników rządowych.

To pierwsza taka inicjatywa, która potwierdza, że choć organizacje pozarządowe w środowisku osób niepełnosprawnych różnią się często godnie, to jednak w sprawach ważnych potrafią mówić jednym głosem.

Inauguracyjna konferencja Nadodrzańskiego Klastra Ekonomii Społecznej planowana jest w ostatnich dniach września we Wrocławiu.

Trzeba mieć oczy dookoła głowy

Trzeba mieć oczy dookoła głowy

Złą sławą owiane są sposoby oszustw „na wnuczka” lub „na policjanta”. Mim szerokiej akcji ostrzegawczej wielu ludzi, najczęściej niepełnosprawnych i starszych daje się jeszcze na to złapać. Mało kto jednak wie, że są i inne sposoby wymyślone przez amatorów łatwego i często z pozoru legalnego zarobku. Do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w ostatnim okresie czasu zgłosiło się kilka starszych osób, które „naciągnięte’ zostały przez instytucje zajmujące się udzielaniem kredytów na takie właśnie produkty zwane bankowymi. Pan Jarosław z Jeleniej Góry ma 81 lat, nie dowidzi i niedosłyszy i jak mówi, po kilku telefonach od bardzo sympatycznej Pani zgłosił się pod wskazany adres w Jeleniej Górze aby otrzymać bardzo korzystny kredyt.  Było tam czarno od ludzi – mówi Pan Jarosław, właściwie zbędny był mi ten kredyt, ale Pani była tak miła, rata kredytu niewielka, a zawsze są jakieś potrzeby.  Zaciągnąłem kredyt na 6 tysięcy złotych, po czym okazało się, że otrzymałem tylko 4600 zł. Mało tego, po zsumowaniu wszystkich kosztów oraz prowizji, okazało się że Pan Jarosław w przeciągu 10 lat musi spłacić 18 tysięcy.

W ten sposób – mówi Pan Jarosław  na 10 lat moja emerytura wysokości 950 zł miesięcznie została obciążona dodatkowymi ratami na które mnie nie stać.

Inną formą aktywności pojawiających się na rynku tzw. doradców są oferty pisania projektów dla organizacji pozarządowych. Młodzi ludzie o nienagannym wyglądzie oferują 100% skuteczność przy składaniu wniosków przez fundację i stowarzyszenia. W myśl zawartej umowy kwoty za przygotowanie wniosku kształtują się do 1000 zł a w przypadku pozytywnego rezultatu wynagrodzenie autorów może sięgnąć nawet do 10% wartości projektu. Bieda w tym, że żaden ze znanych nam konkursów projektowych nie przewiduje kosztów opracowania projektu jako kosztów kwalifikowanych. Mało też jest organizacji, które mogą pozwolić sobie na zapłatę kilkutysięcznego wynagrodzenia w przypadku gdyby taki projekt przeszedł. Konsekwencje będą się rodziły później, gdy taką wypłatę pośrednikowi trzeba będzie zrealizować. Jednym z warunków współpracy jest również przekazanie „zleceniobiorcy” przez organizację pozarządową dotychczas składanych projektów czyli własnych pomysłów i wartości intelektualnych. Te są w konsekwencji brutalnie wykorzystywane przy naciąganiu następnych naiwnych. Oczywiście, że można sprawdzić stronę internetową oferenta, ale z niej najczęściej niewiele wynika.

Nie twierdzimy, że nie ma przyzwoitych firm pośredniczących, mówią wolontariusze KSON-u, ale warto w przypadku wątpliwości zapytać Nas, a na pewno pomożemy uniknąć fatalnych w skutkach pomyłek.

Ostrożność, przezorność i dociekliwość to właściwie w dzisiejszych czasach oprócz zasady, że „trzeba mieć oczy dookoła głowy” jedyna recepta na uniknięcie trudnych do przewidzenia kłopotów.

Obywatelskie ABC w KSON-ie

OBYWATELSKIE ABC W KSONIE

Od dłuższego czasu członkowie organizacji pozarządowych wyrażali zainteresowanie edukacją obywatelską.. To bardzo ważne dla świadomego wyboru we wszelkiego rodzaju kampaniach politycznych, a szczególnie wobec zbliżających się wyborów parlamentarnych i zapowiadanego referendum.

Na zebraniu Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku w dniu 30. 06.2015 r. radca prawny – mec. Jakub Pawlak zapoznał wybranych z obowiązującym obecnie i przewidywanym w przyszłości systemem wyborczym.

Obecna ordynacja wyborcza ma już 23 lata i trwa nieprzezwanie od osiągnięcia demokracji. Stosowana jest ordynacja proporcjonalna, czyli szczególny sposób przeliczania preferencji wyborców na liczbę mandatów lub liczbę głosów kandydata na urząd państwowy. Inaczej ujmując teraz głosujemy na listę, ale również na ludzi. Głosy rozdzielane są proporcjonalnie i z reguły z jednej partii do Sejmu  wchodzą pierwsze osoby z list, wprost proporcjonalnie do liczby głosów, które otrzymała dana partia. W Polsce stosuje się metodę D'Hondta.  W metodzie tej dla każdego komitetu wyborczego, który przekroczył próg wyborczy obliczane są kolejne ilorazy między całkowitą liczbą głosów uzyskaną przez dany komitet wyborczy, a następującymi po sobie liczbami naturalnymi (1,2,3…n), czyli tzw. Ilorazy wyborcze. O podziale miejsc decyduje wielkość obliczonych ilorazów. Mandaty przydziela się zgodnie z określoną w ten sposób kolejnością, poczynając od najwyższego wyniku do najniższego, aż do wyczerpania miejsc. Jest to jedna z  wad obecnego systemu wyborczego, bo nawet, jeśli chcielibyśmy, aby do Sejmu wszedł kandydat, którego popieramy, to z reguły mandat uzyskują te osoby, które są najwyżej na liście, o czym decydują gremia partyjne. Trzeba jednak  podkreślić, że sytuacja ta nie jest bezpośrednim skutkiem ordynacji wyborczej, a świadomości w dokonywaniu wyborów przez głosujących, którzy przywykli do głosowania na określone partie polityczne. Zaletą natomiast jest to, że rozkład mandatów uzyskanych w danym okręgu wyborczym odzwierciedla preferencje wyborcze obywateli publikowane m.in. w formie sondaży.

Art. 96 Konstytucji RP mówi, że wybory w Polsce muszą być powszechne, równe, bezpośrednie i jawne.

Podczas ostatnich wyborów prezydenckich zaproponowano wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

Argumenty przemawiające za nimi to:

- obywatele będą  mieć większy wpływ na władzę, ponieważ wybieramy osobę, a nie partię,

- będą mniejsze okręgi wyborcze, co pozwoli lepiej i łatwiej je kontrolować,

- bliskość kandydata ze społeczeństwem, gdyż to on sam będzie musiał przekonać wyborców do swojej osoby i spełnić dane obietnice.

Główną wadą natomiast może być monopolizowanie sceny politycznej. I tutaj należy się zastanowić, czy nasza demokracja dorosła do tego systemu, który chce się wprowadzić w Polsce… Czy nie będzie tak, bardziej od kandydata i tego, co robi, lub ma do zaproponowania, będzie się liczyć np. jego status majątkowy…

6 września odbędzie się referendum w sprawie JOW-ów. Należy tu się zastanowić, czy nie jest ono zbyt późne, albo przedwczesne.

Jednak obowiązkiem obywateli jest wziąć w nim udział, ponieważ od nas zależą dalsze losy kraju, w którym żyjemy. Musimy pójść zagłosować choćby dlatego, aby pokazać, że potrafimy osiągnąć naprawdę dużą frekwencję wyborczą i, aby odpowiedzieć na pytanie nr 3, które brzmi : „ Czy wątpliwości w systemie podatkowym powinny być interpretowane na korzyść podatnika”… Czy może być tak, że decyzja jednego urzędnika spowoduje rozpad dobrze prosperującego przedsiębiorstwa po to, aby za kilka lat okazało się, że była błędna, ale firma nie wróci już do dawnej świetności, a niejednokrotnie nawet nie odbije się od dna. Na koniec powtórzmy za Albertem Einsteinem – wybitnym uczonym : „ Moim ideałem politycznym jest demokracja. Chciałbym, żeby każdy człowiek był zadowolony jako jednostka i, żeby nikogo nie wynoszono na piedestał.”

Wkrótce tego rodzaju spotkania poświęcone budowaniu świadomości społecznej wobec zbliżających się wyborów będą cykliczną formą edukacji obywatelskiej.

Mapa barier architektonicznych w naszym regionie

MAPA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W MIEŚCIE

W ostatnim czasie powstała na naszym terenie galeria handlowo – usługowa p.n. „Galeria Sudecka”. Jest to największy w promieniu 70 km taki  kompleks o powierzchni całkowitej 53 tys. M2, powierzchni handlowej – 45 tys. M2 z liczbą lokali ponad sto i 1800 miejscami do parkowania. Czy tak duży kompleks jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych?

Wjazd z parkingu do środka sklepu jest jak najbardziej dostępny dla  niesprawnych ruchowo, ale przecież nie jest to jedyna grupa wśród osób niepełnosprawnych…Idźmy jednak dalej…

Na każdym piętrze znajdują się panele dotykowe, pokazujące lokalizację poszczególnych sklepów i lokali usługowych. Dla niepełnosprawnych ruchowo dostępne są na wyciągnięcie ręki. Dla tej grupy jak najbardziej możliwy jest dojazd do piętra, na którym znajduje się kino „Helios” oraz centrum fitness „Fabryka formy”. Dojazd możliwy jest windą, jak również ruchomą platformą. Do kina jest bardzo wygodne, szerokie, dobrze oświetlone i oznakowane wejście, a  filmy wyświetlane są zarówno w wersji z napisami, jak i dubbingowanej. Do centrum fitnessu na pierwszy rzut oka wydaje się, że ciężko jest wejść nawet osobie pełnosprawnej, gdyż zamontowane są słupki i bramki. Nie jest to jednak problemem, gdyż wystarczy, że ktoś z obsługi naciśnie guzik i rozsuwają się one bardzo szeroko. Problemem natomiast i to nawet dla osób całkowicie sprawnych jest dostanie się do urządzeń, które się tam znajdują, ponieważ znajdują się one na piętrze, a droga do nich prowadzi tylko i wyłącznie po stromych schodach.

Wracając do wejść i platform, to, o tyle, o ile dostosowane są one dla osób niepełnosprawnych ruchowo, o tyle np. osoba niedowidząca nie ma możliwości swobodnego poruszania się po galerii. Drogę Dużym problemem są szklane przezroczyste elementy. Osoba z problemami wzroku może bardzo łatwo w taką ściankę wejść i, o ile nie wypadnie poza nią, o tyle może sobie zrobić mniejszą lub większą krzywdę. Gdyby były one kolorowo wypełnione chociażby jakimiś reklamami, osoby takie lepiej potrafiłyby oddzielić drogę między poszczególnymi lokalami.

Galeria nie posiada też żadnych oznakowani świetlnych, bądź głosowych. Podobnie jest w przypadku paneli  informacyjnych – nie ma wbudowanej funkcji zamiany tekstu na mowę, a obrazki i litery są tak małe, że przysparzają problemu „przeciętnemu zjadaczowi chleba”

W Polsce coraz częściej mówi się o planowaniu uniwersalnym. Oznacza to, że to, co dobre dla niepełnosprawnych jest również przydatne dla wszystkich użytkowników.

Powszechną sprawą w sklepach wielkopowierzchniowych jest to, że toalety charakteryzuje swoisty półmrok. Powoduje to, że słabowidzący, w tym osoby starsze z trudnością muszą odszukiwać drzwi prowadzące do urządzeń sanitarnych.

Mamy pytanie do właścicieli inwestycji pn. „Galeria Sudecka” : Gdzie byli Wasi konsultanci organizujący budowę tego obiektu handlowego na etapie projektowania? Czy musi być w naszym kraju tak, jak np. przy budowie dworca kolejowego w Legnicy, gdzie zapomniano o windach dla osób niepełnosprawnych?

Z problemem tym uporali się kolejarze z Wrocławia i Wałbrzycha, gdzie problem dostępu osób niepełnosprawnych został rozwiązany z korzyścią dla tej grupy.

Wkrótce w Jeleniej Górze odbędzie się przebudowa dworca PKP. Budowany jest również nowy dworzec PKS. Już dzisiaj inwestorzy nawiązali kontakt ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, oczekując trafnych i wymaganych przez tą grupę osób podpowiedzi.

Osoby niepełnosprawne to bardzo duży procent społeczeństwa. Apelujemy więc, aby i ich uwzględniano w poszczególnych planach inwestycyjnych, a będzie to dla tych inwestorów gwarancją dumy i sukcesu.

W Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych powołany został zespół złożony z członków poszczególnych organizacji inwalidzkich zrzeszonych w KSON, który przy pomocy i instruktażu Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, na podstawie wycinkowych mapy miasta sporządzi mapę barier „utrudniających życie” nie tylko niepełnosprawnym mieszkańcom Jeleniej Góry.

Wdzięczni będziemy za sygnały od mieszkańców o zauważonych przez nich takich utrudnieniach. Uwagi prosimy kierować na nasz adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">.DSCN6631DSCN6634DSCN6636WP 000833WP 000835

DSCN6630

Niezwykła wyprawa rowerowa

                              

Warszawa, 30 czerwca 2015
INFORMACJA PRASOWA

Niepełnosprawność to tylko stan ciała .
Niezwykła  wyprawa rowerowa Rafała Gręźlikowskiego szlakami niemiecko-francuskich zamków.Rafał Gęźlikowski, niestrudzony rowerzysta po amputacji nogi, tropiciel zamkowych historii udaje się w lipcu  na niezwykłą wyprawę, szlakami niemiecko - francuskich zamków i ruin (Doliną Renu, wzgórzami francuskiej Alzacji oraz Krainą Schwarzwaldu). Przesłaniem wyprawy jest motto: Niepełnosprawność to tylko stan ciała. Potęga naszych marzeń to całkowite ZERO BARIER! Samotna wyprawa niepełnosprawnego rowerzysty  to zamki, ruiny i legendy, ale to przede wszystkim dystans 1000 górzystych kilometrów! 

Planowana rowerowa ekspedycja będzie największym dotychczasowym wyzwaniem podróżnika. Podróż niepełnosprawnego rowerzysty jest wyjątkowa, między innymi pod względem dystansu, trudności pokonywania górzystych terenów oraz czasu wyprawy. W 2014 roku Rafał pokonał samotnie ponad 900 km na rowerze odkrywając zamki w Czechach i na Słowacji. Wyprawa tegoroczna jest nowym wyzwaniem, jeszcze bardziej trudnym i fascynującym. Przez ponad 3 tygodnie, wspinając się samotnie wraz z rowerem na szczyty gór, śpiąc pod namiotem, podróżując z ciężkim ekwipunkiem Rafał, zamierza zwiedzić zamki oraz niedostępne górzyste ruiny w przemierzanych krainach. 

 

Wyprawa Rafała  jest ukoronowaniem jego wielomiesięcznych przygotowań. Podczas zmagań Rafał, korzystać będzie ze specjalnie przygotowanej na tą ekspedycję protez 3R80, z hydraulicznym kolanem, która jest w pełni wodoszczelna i pozwoli nie tylko poruszać się w górzystym terenie, ale również przemierzać napotykane strumienie wodne. Poza tym nieodzownym elementem  wyprawy  podróżnika są dobre mapy topograficzne terenu.  Rafał będzie korzystał podczas tej wyprawy z map i przewodników  udostępnionych przez firmę HurtowniaMap sp. z o.o., która prowadzi siec specjalistycznych księgarni turystycznych Geograf  w Łodzi, Katowicach, Krakowie i niebawem w Warszawie. Warto podkreślić, ze HurtowniaMap sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją "Zero Barier",- promuje miejsca turystyczne przyjazne niepełnosprawnym i wspiera fundację i Rafała.

Rafał pragnie wykorzystać wyprawę do promowania turystyki osób niepełnosprawnych w ramach projektu aktywizacji osób niepełnosprawnych realizowanego przez Fundację Zero Barier, organizatorem jego wyprawy. Jak sam podróżnik mówi: „Chcę własnym przykładem, z pomocą mediów pokazać, że niepełnosprawność to tylko stan ciała. W życiu warto odnaleźć w sobie siłę, pasję, która tkwi w każdym z nas. Wtedy jesteśmy szczęśliwszymi i bardziej samodzielnymi w codziennym życiu” – dodaje Rafał. 


Organizatorem wyprawy jest Fundacja Zero Barier a  partnerem HurtowniaMap sp. z o.o..

***

Wyjazd Rafała: 2 lipca 2015 roku o godz. 5.43 pociągiem z Warszawy Wschodniej do Berlina.

Relacje w wyprawy,  będą publikowane na bieżąco (w miarę dostępności Rafała do mediów w terenie) na stronie www.zerobarier.pl oraz na stronie FB fundacji

***

Rafał o sobie. Nazywam się Rafał Gręźlikowski. Mam 38 lat. Mam żonę i trójkę dzieci. Pracuję. Jestem niepełnosprawnym sportowcem po amputacji nogi na wysokości uda, do której doszło w wyniku walki z nowotworem. Ocaliłem tym sposobem swoje życie a mało tego stałem się osobą skazaną na optymizm, bowiem już nigdy więcej nie wstaję z łóżka lewą nogą !

Największą z moich pasji są zamki. Szczególnie ruiny zamków. Na terenie Polski odwiedziłem ich już ponad 300, oraz  kilkadziesiąt poza granicami. Wydałem książkę pt. "Zamki, ruiny i legendy" która jest zaledwie wstępem do przedstawienia wielu znanych, ale również kompletnie zapomnianych miejsc warownych w naszym kraju.

Przez większość życia uprawiałem rozmaite dyscypliny sportu. Byłem mistrzem Polski osób niepełnosprawnych 
w biegu na 200 metrów (obecnie jestem jedyną osobą w Polsce biegającą o protezie), wielokrotnym mistrzem Polski osób niepełnosprawnych w wyciskaniu sztangi leżąc, wicemistrzem Polski w pięcioboju siłowym. 
Przed trzema  laty porzuciłem sport wyczynowy. Obecnie największą przyjemność sprawiają mi turystyczne wyprawy rowerowe. 

***

Wg danych GUS z 2011 i 2012 roku w Polsce było ponad 4,7 mln osób niepełnosprawnych, co stanowi 12.2 % całej ludności kraju. Wśród tych osób było ponad 3 mln osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i o kulach, ponad 1,5 mln osób niewidomych i niedowidzących oraz 470 tys. osób mających problemy ze słuchem.

***

Fundacja Zero Barierto organizacja społeczna, której celem jest znoszenie barier i aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez innowacyjne projekty, w tym promocję turystyki i aktywnego wypoczynku . W 2013 roku fundacja wydała bezpłatny pierwszy ogólnopolski przewodnik turystyczny „Zero Barier – Polsk bez ograniczeń”, wraz ze stroną internetową www.zerobarier.pl. W 2014 roku zorganizowała pierwszą ogólnopolską konferencję „Zero Barier – muzea dla niepełnosprawnych”, w której brało udział ponad 100 osób reprezentujących muzea i  instytucje z całej Polski.  Fundacja współpracuje z wieloma ekspertami testując miejsca i obiekty dla osób niepełnosprawnych. Zajmuje się także zintegrowaną komunikacją z osobami z różnego typu dysfunkcjami.

***

Firma Hurtownia Map sp. z o.o., właściciel sieci księgarni Geograf, powstała z pasji poznawania ludzi i świata. Spółka otworzyła w kwietniu 2015 roku swoje firmowe księgarnie w Katowicach, Krakowie i Łodzi (wkrótce również w Warszawie).  W ofercie księgarni Geograf znajduje się ponad 20 tysięcy pozycji skierowanych do czytelników o różnych zainteresowaniach, zarówno do osób zajmujących się turystyką amatorsko, jak i dla podróżników, a także dla specjalistów.  To pierwsza sieć specjalistycznych księgarni w Polsce oferująca tak bogaty asortyment wydawnictw turystycznych. Cała oferta dostępna jest też w internetowym sklepie firmowym pod adresem www.ksiegarnia-geograf.pl.  Firma promuje aktywny wypoczynek  poprzez świadomą turystykę i bezpieczne podróże, dostarczając wiedzę popularną i specjalistyczną zawartą w oferowanych produktach. Spółka współpracuje też z Fundacją ”Zero Barier”, która promuje miejsca turystyczne przyjazne niepełnosprawnym

.rafal grezlikowski zdjecie z wyprawy rowerowej z 2014 ro 1rafal grezlikowski zdjecie z wyprawy rowerowej z 2014 ro 2

Rafal Grezlikowski zdjecie z wyprawy rowerowej z 2014 ro

Karkonoski klub seniora i wolontariusza

Karkonoski Klub Seniora i Wolontariusza

Z dniem 1-go Czerwca 2015-go roku w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze rozpoczął działalność Karkonoski Klubu Seniora i Wolontariusza. Klub Seniora i Wolontariusza (KKSiW) jest  organizacją pozarządową działającą na zasadzie wolontariatu dla pożytku publicznego , nie pobierającą wynagrodzenia i nie prowadzącą żadnej działalności gospodarczej.

1 - Naszym celem jest prowadzenie działalności na rzecz wszystkich Seniorów – zarówno członków organizacji tworzących Sejmik , jak i osób nie zrzeszonych w żadnej organizacji , w szczególności w zakresie :

a) - Aktywizacji osób starszych ( 50 + )

b) -  Integracji społecznej oraz jej promocji

c) – Nauki i edukacji

d) – Kultury

e) -  Sportu , turystyki, krajoznawstwa i rekreacji

f) – Promocji i organizacji wolontariatu

2 – Inne działania w sferze zadań publicznych, szczególnie w zakresie :

      a) – Aktywizacji społecznej oraz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zarówno członków    

             organizacji tworzących Sejmik , jak i osób niezrzeszonych w żadnej organizacji

      b) – Przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom

      c) – Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

      d) – Inicjowania działań na rzecz zatrudnienia i podejmowania własnej działalności gospodarczej

              przez osoby „50 +”

      e) – Upowszechniania i ochrony - wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich jak również działalności na rzecz przejrzystości życia publicznego

      f) – Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

             i organizacjami polskimi i zagranicznymi.

g) upowszechniania idei wolontariatu

Aktualnie prowadzone są kursy i warsztaty komputerowe, kursy językowe,  wycieczki krajoznawcze po okolicy bliższej i dalszej,

wyjazdy do Opery i Operetki we Wrocławiu , Wyjścia do Teatru.

Do dyspozycji zainteresowanych Seniorów i Osób Niepełnosprawnych pozostają specjaliści, którzy udzielają bezpłatnych porad w zakresie:  

       a) –problematyki społeczno-zawodowej

       b) –prawa

       c) – psychologii i psychoterapii

       d) – Pośrednictwa pracy z możliwością korzystania z ofert pracy

       e) – interwencji Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej

       f) – Porad mediatora sądowego

       d) – Porad asystenta rodziny

Korzystać z tego mogą wszyscy mieszkańcy regionu, głównie seniorzy i osoby niepełnosprawne.  

Korzystając z własnych, często już zbytecznych księgozbiorów zamierzamy stworzyć bibliotekę. Chcielibyśmy wykorzystać  rządowy program „ Senior-Wigor” i utworzyć „Dom dziennego pobytu” , gdzie była by możliwość codziennych integracyjnych spotkań towarzyskich i wymiany poglądów przy kawie ,muzyce, rekreacji oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, których jest naprawdę dużo na Ziemi Jeleniogórskiej. Kilka takich spotkań już się odbyło i planujemy następne. Obecnie jesteśmy blisko ukończenia naszego ogródka , gdzie przy dobrej pogodzie będzie można organizować cykliczne spotkania towarzyskie połączone z grillowaniem. Wydajemy bezpłatny miesięcznik „Niepełnosprawni Tu i Teraz”, w którym opisujemy naszą działalność i który jest dostępny w siedzibie KSON, niektórych placówkach służby zdrowia i aptekach, parafiach oraz  w siedzibach organizacji pozarządowych. Oczywiście jest też dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.kson.pl w zakładce e-biuletyn. Poszukujemy korespondentów czasopisma. Wszystkich zainteresowanych i chętnych do współpracy zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w KSON-ie

mieszczącej się przy ulicy Osiedle Robotnicze 47A,

oraz odwiedzenia naszej strony www.kson.pl na której będziemy podawać najnowsze wiadomości o naszej działalności.

Koordynator Karkonoskiego Klubu Seniora i Wolontariusza będzie pełnił dyżury w każdy wtorek i czwartek od godz. 10-tej do 16-tejw siedzibie KSON. W pozostałe dni wszelkich informacji będzie udzielał sekretariat KSON  w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1600 oraz pod numerem telefonu 75 75 24 254 lub 75 75 23 183.

Organizatorem Klubu Seniora i Wolontariusza jest p. Ryszard Bilski, postać związana z miastem od kilkudziesięciu lat, kapitan żeglugi wielkiej, wspaniały gawędziarz i organizator a nade wszystko człowiek otwarty na nowości, inicjatywy i pomysły. Zapraszamy wszystkich seniorów do współpracy. Spośród ponad sześćdziesięciu wolontariuszy sejmiku większość to aktywni seniorzy, którzy znajdują czas nie tylko na rozwijanie swoich pasji ale także posiadają umiejętność dzielenia się nimi i chcą nieść pomoc  innym. Klub Seniora i wolontariusza znalazł swoje miejsce właśnie w Sejmiku, budynku bez barier, położonym w miejscu o dobrej dostępności komunikacyjnej i bardzo często (ponad 3 tyś osób rocznie) odwiedzanym przez potrzebujących.  

bilski

Karkonoski Kongres Obywatelski. Organizacje pozarządowe między polityką, demokracją a ekonomią.

W miniony piątek odbyło się spotkanie Karkonoskiego Kongresu Obywatelskiego. Przypomnijmy, że kongres swoje korzenie zawdzięcza Karkonoskiej koalicji  organizacji pozarządowych i ponad 10 letniej tradycji udziału głównie jeleniogórskich stowarzyszeń w akcji fundacji im. Stefana Batorego „Masz głos, masz wybór”.

Gościem Kongresu był długoletni prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Pan Piotr Frączak który, od kilkunastu lat aktywnie uczestniczyw budowaniu dialogu obywatelskiego na poziomie krajowym i regionalnym. Jest członkiem komitetu do spraw umowy partnerstwa (ciała dialogu oceniającego wdrażanie funduszy europejskich). To bardzo dobrze że, spotykamy się tu w Jeleniej Górze – mówi Pan Piotr – ponieważ dzień wcześniej podczas Forum Dialogu Obywatelskiego zwracano uwagę na rolę lokalnego zaangażowania organizacji pozarządowych w budowanie systemu współpracy z administracją. Zaproponowano tam powstanie rady dialogu obywatelskiego, która ma być niezależnym ciałem  wzmacniającym głos organizacji w debacie publicznej. Organizacje pozarządowe obok związków zawodowych i pracodawców, a także samorządu są istotnym głosem obywateli w myśleniu o rozwoju społeczno – gospodarczym kraju i regionu. Sektor organizacji pozarządowych pracuje nad strategicznym dokumentem „III sektor dla Polski” który ma umożliwić obywatelom i ich organizacjom włączenie się w działanie na rzecz poprawienia jakości życia mieszkańców, wyrównywania szans i umacniania praw obywatelskich. Integracja sektora obywatelskiego z jednej strony i wzmocnienie dialogu obywatelskiego z drugiej to szansa na zwiększenie roli partycypacji społecznej i działalności pozarządowej w działaniach na rzecz przyszłości.

W blisko dwugodzinnej dyskusji uczestnicy kongresu, głównie liderzy organizacji pozarządowych oraz grupa radnych z przewodniczącym rady miasta L. Wrotniewskim, poruszali problemy niedoskonałości prawa regulującego miejsce NGO, często wadliwych mechanizmów demokracji, właściwej relacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Mówiono także o potrzebie wzmocnienia organizacyjnego NGO poprzez głównie jednoczenie swych sił tak aby być liczącym partnerem w podejmowanych działaniach. Zdaniem zgromadzonych podstawową wadą funkcjonowania NGO jest to, że dały się sprowadzić do roli konkurentów w ubieganiu się o środki budżetowe, zapominając o statutowych celach społecznych. Jak się wydaje powoływane zespoły doradcze przy prezydentach, burmistrzach i wójtach mają w większości charakter fasadowy. Rady ds. seniorów, osób niepełnosprawnych czy wreszcie rady działalności pożytku publicznego nie wnoszą nic do rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i gminy co oznacza, że obecna ich forma nie zdaje egzaminu. Alternatywą mogą być rady konsultacyjne powoływane przez środowisko III sektora, bieda w tym, że o te porozumienia jest trudno. Zawsze bowiem ktoś decyduje o dotacjach i dofinansowaniach. „Ktoś” a nie wypracowany obiektywny system ograniczający interpretacyjną swobodę ocen.

W podsumowaniu zwrócono uwagę na rolę pracy nad rozwojem samych organizacji pozarządowych ich wizerunku i docenienia ich roli przez opinię publiczną. To przecież III sektor coraz częściej jest znaczącym pracodawcą ale też miejscem wielopokoleniowego społecznego  zaangażowania ludzi zakochanych w swoich „małych ojczyznach”. Klimat do dyskusji o tych problemach jest dobry – powiedział Pan Piotr Frączak. W Sejmie procedowana jest ustawa o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie a także ustawa o stowarzyszeniach, które mogą być początkiem zmian na rzecz lepszego prawa dla organizacji. Zacząć jednak powinniśmy od siebie, budowania mostów porozumienia, bo tylko silne organizacje działające wspólnie mają moc dokonywania zmian.

Organizatorzy kongresu myślą już o kolejnym wrześniowym spotkaniu z udziałem ludzi mogących wspierać inicjatywy integracji i dialogu obywatelskiego. 

 

20150626672

20150626673

20150626671

Miłości trzeba się uczyć

Po raz 27 w dniach od 29 do 31 maja w Cieplicach Śląskich zorganizowano Rodzinne Święto Matki. Program obejmował 3 dni atrakcyjnych wydarzeń, między innymi występ znanego barda obdarzonego wyjątkowym głosem - Macieja Wróblewskiego, ciepliczanki, sopranistki Anny Patrys, która zaprezentowała utwory z cyklu „Miłość jest u stóp Matki”, występ orkiestry reprezentacyjnej z miasta i gminy Olszyna pod batutą Andrzeja Drozdowicza. Gromkimi brawami publiczność nagrodziła recital niewidomej piosenkarki Renaty Galik z Wlenia.

Duchowym przewodnikiem tegorocznego Święta Matki, które zgromadziło ponad 3 tysiące ciepliczan, parafian i gości był ordynariusz diecezji świdnickiej ks. Bp Ignacy Dec, a honorowymi gośćmi byli profesorowie: Krzysztof Zanussi oraz Wojciech Witkiewicz i aktorka teatru im. W. Szekspira z Wałbrzycha Danuta Gołdon – Legler.  Na placu kościelnym przygotowano szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Piękna, słoneczna pogoda i mistrzowskie prowadzenie imprez Święta Matki przez Olgierda Poniźnika burmistrza Gryfowa Śląskiego, pozostawiły trwałą wspaniała pamięć u wszystkich uczestników tego wydarzenia. Zadbano o posiłek a całości towarzyszył ład i porządek nad którym dyskretnie czuwali Organizatorzy.

Tegoroczne Święto przygotowywane był przez liczna grupę wolontariuszy ze stowarzyszenia Święto Matki pod prezesurą Zbigniewa Ładzińskiego. Nad całością czuwał jak zwykle ks. prałat dr Józef Stec proboszcz parafii pod wezwaniemMatki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze - Cieplicach. Warto przypomnieć, że w czerwcu mija 30 lat jak młody absolwent seminarium ks. Józef Stec przybył do Cieplic z Wrocławia i rozpoczął budowę kościoła wokół którego zlokalizowano szereg ogólnodostępnych pomieszczeń i sal katechetycznych. Do niedawna funkcjonowało w nich Kolegium Teologiczne przygotowujące przyszłych katechetów a obecnie znajduje się tam Publiczne Gimnazjum Katolickie.

Kompleks zabudowań pięknie wpisuje się w panoramę Karkonoszy, a parafia pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia stała się dynamicznym ośrodkiem kultury chrześcijańskiej podkreślającym znaczenie miłości małżeńskiej i rodzinnej. Dlatego przez wszystkie dni tegorocznego Święta Matki przewijała się myśl świętego Jana Pawła II „Rodzina nadzieją jutra”.

Do zobaczenia za rok.

IMGP0002

IMGP0005

IMGP0038

IMGP0021

IMGP0026

IMGP0049

Warsztaty motywująco - integracyjne w ramach projektu "SENIOR NA CZASIE - EDYCJA III"

Ponad 30 – osobowa grupa seniorów i osób z niepełnosprawnością wzięło udział w trzydniowych warsztatach motywująco – integrujących w jednym z obiektów hotelowych kotliny jeleniogórskiej.

Grupa podzielona była na trzy dziesięcioosobowe zespoły, które przez trzy dni pod  kierunkiem psychologów, przygotowywały się do kursów komputerowych rozpoczynających się w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych od końca czerwca.

To ważny etap przygotowania do sześciomiesięcznego kursu komputerowego, prowadzonego w trzech grupach.

1 grupa dla początkujących – zapoznanie się z komputerem, obsługa Internetu z nauką umiejętności obsługi bankowości elektronicznej, założenie i prowadzenie adresu e-mail.

2 grupa przeznaczona jest dla tych uczestników, którzy w poprzednich dwóch edycjach „Seniora na czasie”, poznali już tajniki pracy przy komputerze i mogą rozszerzyć zakres swojej wiedzy.

3 grupa adresowana jest do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku, którzy w czasie kursu mają szansę  nauczyć się obsługi komputera przy użyciu specjalnego programu, umożliwiającego bezwzrokową lub wspomaganą pracę z tym sprzętem. W tej grupie mamy jeszcze dwa wolne miejsca, a wszelkich informacji udzieli zainteresowanym sekretariat biura KSON pod nr tel. 757524254, mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub w siedzibie Sejmiku przy  Ul. Osiedle Robotnicze 47a, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 10:00 do 16:00.

To pierwsza taka inicjatywa w III edycji projektu, który znalazł dofinansowanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Warto przypomnieć, że dziesięciostanowiskowa pracownia komputerowa w KSON – ie, to również efekt dofinansowania  tego resortu sprzed trzech lat, dzięki czemu ponad 250 osobom umożliwiono szkolenia z zakresu obsługi komputera.

Wielu spośród nich działa społecznie w organizacjach zrzeszonych w KSON-ie, PZN oraz Związku Inwalidów i Emerytów i rencistów, a także innych organizacjach pozarządowych.

Jak zwykle w ostatnim dniu warsztatów integracyjnych ich uczestnicy zaprezentowali trzy atrakcyjne programy kabaretowe nagrodzone gromkimi brawami.

Był też czas na wspólne śpiewanie, rozmowy, wzajemne poznanie czyli szeroko pojętą integrację.DSCF6984DSCF6985DSCF6987DSCF6991DSCF6995DSCF7001DSCF7002DSCF7004DSCF7010

DSCF6977

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Otrzymuj informację o Nowościach!

Regulamin
* - Zapisując się na newsletter - oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) z siedzibą przy ul. Osiedla Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra, jako administratora danych osobowych, w celu realizacji działalności statutowej KSON.

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: