Rzecznictwo Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów

Społeczni Rzecznicy Środowiskowi to formy statutowych rozwiązań rzecznictwa środowisk podejmowanych przez m.in. różne organizacje pozarządowe. Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów ziemi jeleniogórskiej funkcjonuje w oparciu o statut KSON od 2002 roku. Rocznie rozpoznaje około 100 zarejestrowanych spraw , które z reguły udaje się polubownie, dla dobra społeczności, i przy życzliwości urzędów załatwić.

Czytaj więcej...

Prezentujemy audiobooki karkonoskich twórców

Życie i cierpienie młodego W.

Powieść pod powyższym tytułem jest historią miłości Wertera, przeniesioną we współczesne realia. Tytułowy bohater jest tu awangardowym artystą plastykiem, jego wybranka Luiza utalentowaną wiolonczelistką, a konkurent do jej serca – Albert – specjalistą od reklamy i marketingu. W ten sposób autor nawiązuje do klasycznej powieści J. Goethego, a zabieg ten ma na celu odpowiedź na pytanie, czy ta tragiczna historia zakochanego Wertera mogłaby wydarzyć się dziś? Czy w ogóle taka miłość jeszcze jest możliwa?

Czytaj więcej...

Monitoring Polityki Senioralnej

Stowarzyszenie Bona Fides z Katowic przeprowadziło monitoring polityki senioralnej w Jeleniej Górze. Niestety wnioski płynące z tego monitoringu nie są dobre – miasto ma wiele do poprawy. I to w najbliższym czasie. Dobre praktyki, rzeczy do poprawy oraz rekomendacje eksperci Stowarzyszenia Bona Fides zawarli w specjalnie przygotowanym raporcie.
Stowarzyszenie Bona Fides przeprowadziło monitoring łącznie 8 miast. Wszystko to w ramach projektu „Monitoring realizacji polityki senioralnej na poziomie miast" finansowanego ze środków EOG w ramach Programu Obywatele dla demokracji, którego celem jest wsparcie seniorów i ich organizacji w próbach wprowadzenia zmian w swoich miastach.
Warto zauważyć, że na niektórych płaszczyznach można miasto chwalić. Działają prężnie trzy środowiska senioralne, które w pewnych sytuacjach współpracują ze sobą. Niektóre pozytywy nieco jednak tracą dobry wizerunek przez małe, ale uciążliwe niedociągnięcia. Przejścia dla pieszych są raczej dobrze oświetlone i oznaczone, choć zdarzają się wyjątki, np. na ul. Ogińskiego. Podobnie chodniki są raczej dobrze utrzymane, ale część z nich jest jednak w stanie utrudniającym chodzenie. Kostka w centrum miasta nie jest wygodna do chodzenia dla osób starszych, nie da się np. po niej ciągnąć wózka z zakupami, na niektórych ulicach Zabobrza brak chodników.
Niestety braków jest znacznie więcej niż dobrych praktyk. Główne bolączki jakie seniorzy napotykają w życiu codziennym to schody utrudniające seniorom wejście i korzystanie z autobusów miejskich, wysokie, nieprzyjazne dla osoby o ograniczonej zdolności ruchowej chodniki i stopnie przy teatrze, Osiedlowy Dom Kultury (ul. Komedy Trzcińskiego 12) nie jest dostosowany do potrzeb mniej sprawnych seniorów i osób na wózkach. Taka sama sytuacja jest z innymi publicznymi budynkami - sądem, pocztą, teatrem, komendą policji, biurem obsługi klienta na ul. Ptasiej. Pozytywny przykład stanowi budynek Książnicy Karkonoskiej, który spełnia wszystkie standardy.
Prócz kwestii infrastrukturalnych są także te związane bezpośrednio z działaniem urzędników. Miasto nie posiada diagnozy zbiorowości osób starszych i nie prowadzi oceny realizacji zadań wykonywanych na rzecz seniorów, nie posiada polityki senioralnej. Problemy seniorów rozpatrywane są w kategorii osób niepełnosprawnych, co nie obejmuje całości środowiska. Nie ma informacji o działaniach miasta na rzecz seniorów, która docierałaby do tych osób, którzy nie korzystają z Internetu, a więc nie mają dostępu do strony internetowej magistratu. Jelenia Góra nie posiada także diagnozy w zakresie zapotrzebowania na usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne. Działania podejmowane są w razie zgłoszenia takich potrzeb.
Tego, że nasze społeczeństwo starzeje się, w dodatku dość dynamicznie, chyba nikomu nie trzeba udowadniać. W Jeleniej Górze widać to doskonale. Stworzenie polityki senioralnej i wdrożenie odpowiednich działań ze strony urzędu miasta już wkrótce nie będzie tylko dobrą wolą, a po prostu koniecznością – mówi Marcin Germanek ze Stowarzyszenia Bona Fides. W Jeleniej Górze potrzebna jest przede wszystkim komunikacja urzędników z seniorami. Dzięki temu miasto będzie wiedziało co robić, a seniorom będzie się po prostu lepiej żyło – dodaje Germanek.
Autorzy raportu zawarli w nim także rekomendacje dla miasta. Eksperci wskazali jakie działania podjąć, aby Jelenia Góra była przyjaznym miastem dla swoich mieszkańców starszych wiekiem. Łącznie wskazanych zostało sześć. Najważniejsze z nich to:
1. Przeprowadzenie ankiety wśród seniorów, która zbadałaby wiele aspektów dotyczących ich potrzeb (m. in. zainteresowań, oczekiwań, potrzeb z zakresu pomocy społecznej, pielęgnacyjno-opiekuńczych). Ankieta ta mogłaby stać się podstawą do przygotowania diagnozy potrzeb seniorów i opracowania polityki senioralnej w Jeleniej Górze.
2. Używanie kanałów informacji i komunikacji dostosowanych do seniorów - zakładki na stronie internetowej miasta, tablic informacyjne umieszczonych w budynkach publicznych i innych miejscach uczęszczanych przez seniorów, w dzielnicach. Poza informacjami o różnorodnych działaniach na rzecz seniorów, należałoby wprowadzić tam informację nt. tzw. banków czasu (pomogę, potrzebuję).
3. Przeszkolenie urzędników do obsługi seniorów w publicznych jednostkach, aby uwrażliwić na różne dysfunkcje, trudne do zaobserwowania w pierwszym kontakcie.
Efektem końcowym projektu ma być stworzenie narzędzia, które pozwoli seniorom monitorować, czy miasto wdrożyło politykę senioralną. W Jeleniej Górze seniorzy już mogą kontrolować czy magistrat bierze pod uwagę ich potrzeby.
Marcin Germanek
Koordynator projektu EOG

Informacje dla niedosłyszących

Stowarzyszenie Niedosłyszących "LIRA" zaprasza zainteresowane osoby pragnące zasięgnąć informacji w sprawie wady słuchu do siedziby KSON w Jeleniej Górze, przy ul. Osiedle Robotnicze 47a.
Zapraszamy w czwartki w godzinach od 12:30 do 14:00.

Serdecznie zapraszamy

Zaburzenia mowy - logopedia

Drodzy Czytelnicy,

czy znacie lub opiekujecie się osobą, która w wyniku choroby neurologicznej utraciła zdolność komunikowania się z otoczeniem? Czujecie się osamotnieni i wypaleni mnogością wyzwań związanych z chorobą bliskiej osoby? Czy chcecie poznać sposoby rehabilitacji takiej osoby, potrzebujecie wsparcia psychologicznego lub chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami?

Zadzwońcie do nas!

Od stycznia bieżącego roku, w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle Robotnicze 47a  w ramach działalności Karkonoskiego Klubu Seniora i Wolontariusza zostaje uruchomiona pomoc dla rodzin i osób z chorobami neurodegeneracyjnymi lub po przebytych udarach bądź urazach mózgu, które utraciły lub mają zaburzone zdolności komunikowania się z otoczeniem. Powstaje Stowarzyszenie Osób z Zaburzeniami Komunikacji ,,Integralni”. Dyżur telefoniczny pod numerem 516-784-387 we wtorki i czwartki od godziny 14.00 do 15.00 pełni logopeda Luiza Koksztys.

Pojawienie się choroby w najbliższym otoczeniu najczęściej wywołuje lęk przed tym, co nas czeka. Często jest on potęgowany przez poczucie bezradności wobec nieuchronnych następstw. Zaczynają pojawiać się pytania: Co robić? Co teraz będzie? Jak dalej żyć? Można zminimalizować obawy i zrobić wiele, aby złagodzić skutki choroby i nie dopuścić do drastycznego spadku jakości życia chorego i jego najbliższych. Im więcej informacji o sposobie postępowania z chorym i w chorobie uzyskamy, tym silniej będziemy mogli  zmierzyć się z sytuacją.

Mową rządzi mózg. Mowa zależna jest od prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, gdzie znajdują się ośrodki mowy, słuchu i wzroku.

U osób dotkniętych chorobami otępiennymi obserwuje się narastające trudności związane z myśleniem, pamięcią, rozumieniem, liczeniem, orientacją, zapamiętywaniem, zdolnością do uczenia się  oraz zaburzenia zachowania i motywacji powodujące pogorszenie dotychczasowego funkcjonowania chorego. W zależności od stopnia zaawansowania choroby chory ma kłopoty z przypominaniem sobie znanych faktów, może mieć trudności w znalezieniu właściwego słowa, w zapamiętaniu informacji przekazywanej przez otoczenie. W miarę rozwoju choroby osoby takie stają się coraz mniej samodzielne, narażone są na sytuacje zagrażające ich bezpieczeństwu ( mogą zagubić się w znanej okolicy, mają problem z rozpoznawaniem najbliższych, z wykonywaniem prac domowych, z ubieraniem się, pojawiają się objawy nierozumienia mowy).Stopniowo zanikają reakcje na bodźce ze świata zewnętrznego, dochodzi do utraty intelektualnego kontaktu ze światem. Pojawia się konieczność całodobowej opieki pielęgnacyjnej.

Osoby po udarze lub urazie mózgu mogą prezentować zaburzenia mowy (w zakresie rozumienia jak i nadawania mowy), zdolności zapamiętywania, orientacji, osłabienie, niedowład lub paraliż oraz zaburzenia świadomości. W przypadku niedowładu lub paraliżu chory ma znaczne ograniczenia w zakresie mówienia, jego słowa mogą być niezrozumiałe dla otoczenia, mogą pojawić się problemy z pobieraniem i połykaniem pokarmów.

Człowiek istnieje w dużej mierze poprzez język, przez możliwość wyrażania siebie, poznawania i opisywania świata oraz nawiązywania relacji z innymi za pomocą języka.

Zaburzenia mowy powodują, że człowiek pozostaje osamotniony w społeczeństwie, ograniczają się jego możliwości rozwoju intelektualnego. Zaburzenia języka i systemu pamięci prowadzi do utraty tożsamości człowieka, gdyż rozpadowi ulega utrwalona w języku wiedza o świecie, a co za tym idzie mechanizmy za pomocą których ujmowana jest rzeczywistość.

Dodatkowo zaburzeniu ulegają relacje chorego z otoczeniem, który nie ma możliwości budowania, podtrzymywania kontaktów słownych. Potrzeba podstawowych potrzeb bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i rozwoju zostaje w znaczący sposób ograniczona.

Zatem grupa osób z zaburzeniami komunikacji językowej narażona jest na spadek jakości życia, ulega zagubieniu w świecie.

Choroby ośrodkowego układu nerwowego prowadzą do sytuacji, w której chory staje się niezdolny do samodzielnego funkcjonowania. Odpowiednie leczenie oraz proces intensywnej, kompleksowej rehabilitacji może w znaczący sposób spowolnić tempo przebiegu choroby oraz poprawić poziom samodzielności chorego w wykonywaniu czynności życia codziennego, co ma ogromny wpływ na kondycję całej rodziny.

Aby otrzymać wsparcie i poczucie, że nie jesteście sami w zmaganiach z chorobą oraz pomoc, by stawić czoła codziennym trudnościom- zadzwońcie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Luiza Koksztys

Karkonoski Klub Seniora i Wolontariusza Jelenia Góra ul. Osiedle Robotnicze 47a (Siedziba KSON)

Dyżury: wtorki i czwartki od 10 do 13 tel. 75 75 24 254 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZUS o współpracy z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych

Koniec roku skłania do podsumowań i życzeń na nadchodzący nowy 2016 rok. Do życzeń wcześniej złożonych chciałabym dołączyć również podziękowania za dotychczasową współpracę. Szczególnie cenię sobie aktywny udział KSON w Jeleniej Górze w Obchody Dni Osób Niepełnosprawnych jakie organizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Oprócz dyżuru na Sali obsługi klientów i wymiany doświadczeń w czasie naszego corocznego spotkania to bezcenne było również doświadczenie jakie zdobyliśmy stając się choć na chwilę osobami z niepełnosprawnością wzroku. Zrozumienie sytuacji w jakiej znajdują się osoby niepełnosprawne pozwala nam poprawiać obsługę klientów.
Dołączyłam pamiątkowe zdjęcia z maja 2015.

Z wyrazami szacunku

Marzanna Damasiewicz
Kierownik Inspektoratu

IMG 1867

IMG 1840

Rozpoczynamy akcję 1%

Tradycyjnie już w październiku KSON podsumował akcję zbierania 1% podatku od osób fizycznych. Upoważnionymi do zbierania darowizn z tytułu jednego procenta są organizacje pożytku publicznego. W 2015 roku łączna kwota wpłat od ponad półtora tysiąca darczyńców wyniosła około 77 tysięcy złotych. Była to kwota mniejsza w porywaniu z rokiem ubiegłym o około 7 tysięcy złotych, ale zwiększyła się ilość obdarowanych. W roku 2014 było ich 22 a w roku 2015 -39 osób otrzymało wsparcie. Wysokość darowizn była różna, od 11 tysięcy do 19 złotych na osobę. W roku 2015 KSON odszedł od szerokiej akcji medialnej promującej godne popularyzacji postawy darczyńców. Po doświadczeniach lat poprzednich, a szczególnie roku 2014, kilka obdarowanych rodzin spotkało się z wyjątkową nieżyczliwością w swoim otoczeniu, z tego powodu nie publikujemy informacji o konkretnych obdarowanych osobach. Niestety mowa nienawiści sięga również tak czystych intencji jak pomoc drugiemu człowiekowi, a przecież od nieludzkich słów do nieludzkich zachowani jest tylko krok.

Czytaj więcej...

„Żeby tych barier w mieście było jak najmniej …”

W ostatni wtorek grudnia odbyło się kolejne spotkanie Członków Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku. Organizacja nasza liczy już ponad 60 osób. Oprócz działalności integracyjnej podejmujemy działania nad likwidacją wszelkich barier utrudniających życie codzienne osób niewidomych i słabowidzących – mówi Pani Krystyna Binias z Zarządu SIW.
Tematem, do którego powróciliśmy po wielu miesiącach, była segregacja odpadów komunalnych w kontekście dostępu do pojemników. Gościem spotkania była Pani Martyna Mróz z Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Jelenia Góra. Z satysfakcją odnotować należy, iż urzędnicy z Ratusza poszukują rozwiązań w społecznych konsultacjach. W ramach planowanych na 2016 rok zadań edukacyjnych dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, Urząd Miasta planuje wprowadzić rozwiązania ułatwiające odróżnianie pojemników do segregacji odpadów przez osoby niewidome i słabowidzące.
Podczas spotkania mówiliśmy o sposobach oznakowania pojemników na odpady z wyraźnymi identyfikowalnymi także dotykiem wypukłych piktogramów. Mówiono o konieczności oświetlenia bądź doświetlenia miejsc, gdzie pojemniki są usytuowane. Mówiono także o konieczności wyposażenia śmietników a nawet pojemników na odpady w urządzenia emitujące sygnał, co ułatwi niewątpliwie osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielną obsługę. Takie rozwiązania stosuje się np. w Niemczech i w Danii. Podczas dyskusji zwracano uwagę na kolorystykę oznakowania, konieczność zastosowania dużych kontrastów barw, wielkość i odblaskowość znaków, a także konieczność stałego miejsca usytuowania poszczególnych kontenerów oraz ich wyrazistych kolorów.

Czytaj więcej...

Szukasz czegoś?

Pobierz Najnowszą Gazetę w PDF!

Kliknij aby pobrać gazety Tu i Teraz w wersji PDF

 

radiokson

Otrzymuj informację o Nowościach!

Regulamin
* - Zapisując się na newsletter - oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) z siedzibą przy ul. Osiedla Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra, jako administratora danych osobowych, w celu realizacji działalności statutowej KSON.

Pozostałe Projekty

Porady i Spotkania

Porady Prawne:

Masz pytanie lub problem, który wymaga porady. Zapraszamy do siedziby KSON. Darmowych porad udzielają;

  • Radca Prawny Bernadetta Baszak
  • Radca Prawny Mateusz Nowak
  • z dziedziny odszkodowań komunikacyjnych - biegły sądowy Jerzy Wojtas

Porady Psychologiczne:

  • Psycholog - Pani Ewa Knychas

 

Asystent Rodziny:

Poradnictwo z zakresu:

  • Problematyki Rodzinnej (problemy materialne, opiekuńczo-wychowawcze),
  • Pomocy Społecznej (świadczenia pieniężne i niepieniężne),

W każdy poniedziałek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00 - Alicja Mroczkowska.

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt z biurem KSON. Telefon 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Porady Mediatora:

Kontakt: mediator.jeleniagora@gmail.com lub tel. 75 75 24 254, Telefon/fax - 75 75 23 183. Email: info@kson.pl

Uwaga: Osoby poszukujące pracy!

Uprzejmie informujemy Państwa, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologa - doradcy zawodowego. W trakcie kilku indywidualnych spotkań zbadamy Pańsywa predyspozycje zawodowe i określimy ścieżkę rozwoju zawodowego, dodatkowo udzielimy informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy (oferty pracy, kursy, szkolenia itp.).

Kontakt: