Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

GODNE WYSŁUCHANIA

Zmień myślenie a zmienisz swoje życie - Tracy Brian

Książka, która może zmienić Twoje życie i pogłębić Twoją samoświadomość. Polecam ją wszystkim tym, którzy czują się zagubieni w otaczającym nas świecie.

Czyta: Tomasz Boruszczak

Żona Beduina - Marquerite van Geldermalsen

W 1978 roku, pochodząca z Nowej Zelandii pielęgniarka, została żoną Muhammada, beduińskiego sprzedawcy pamiątek w legendarnej Petrze. Zamieszkała w jaskini w skalnym zboczu i wiodła życie beduinki.  „Żona Beduina” to spisane po latach wspomnienia; wspomnienie życia tak bardzo odmiennego od życia, które wiedziemy w naszym kręgu kulturowym.

Czyta: Julia Kijowska

Gottland - Mariusz Szczygieł

Poprzez opowieść o losach ludzi, Szczygieł opowiada skomplikowane dzieje naszych południowych sąsiadów. Pozycja autora zafascynowanego barwną czeską kulturą i obyczajowością. Mądra, ciekawa książka.

Czyta: Krzysztof Wakuliński

Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń - Nick Vujicic

Niezwykła historia - niezwykły człowiek. Nick cierpi na rzadkie schorzenie objawiające się brakiem kończyn. Pokonał ograniczenia wynikające ze swojej niepełnosprawności. Dziś prowadzi aktywne i spełnione życie. Podróżuje po całym świecie i występuje jako mówca motywacyjny, niosąc nadzieję i inspirację milionom ludzi.

Czyta: Robert Michalak

Toskania dzień po dniu - Małgorzata Matyjaszczyk

To zapiski spełnionych marzeń autorki, która kilka lat temu zdecydowała się przeprowadzić na stałe do Toskanii. Czytając tę książkę, na przemian śmiejemy się lub wzruszamy. Książka dostarczająca całej palety emocji.

Wyboru dokonała: Agnieszka Smolińska (Starszy bibliotekarz)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

NADZIEJE I OCZEKIWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOBEC PREZYDENTA RP NA

LATA 2015 – 2020

  SZANOWNI PAŃSTWO! Uważając, że podjęcie pracy przez osoby

niepełnosprawne jest najlepszym uwieńczeniem często żmudnej

rehabilitacji i nauki, chcielibyśmy zapoznać Państwa z oczekiwaniami

naszego środowiska związane z promocją zatrudniania ON. I tak;

WYRAŻAMY NADZIEJĘ, ŻE PREZYDENT RP W LATACH 2015 – 2020:

1. Utworzy przy Kancelarii Prezydenta Biuro Rzecznika Osób

Niepełnosprawnych, który będzie gromadził, monitorował i opiniował

sprawy związane z rehabilitacją, nauką i zatrudnianiem tych osób, a

także występował w ich imieniu – jest to zasadne, gdyż specyfika

życia 5 mln osób niepełnosprawnych wymaga bardziej specjalistycznego

podejścia i reprezentacji.

2. Podejmie działania na rzecz wzmocnienia roli Warsztatów Terapii

Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej w procesie rehabilitacji

zawodowej osób z największymi dysfunkcjami organizmu – jest to

zasadne, gdyż nakłady na tworzenie i prowadzenie ww. są

niewystarczające w stosunku do zgłaszanych potrzeb.

3. Podejmie działania na rzecz zahamowania lawinowej likwidacji

Zakładów Pracy Chronionej, ponieważ tylko w nich niepełnosprawni

mają zagwarantowane pełne dostosowanie obiektów i stanowisk pracy

oraz opiekę medyczno-rehabilitacyjną i pomoc w leczeniu i usprawnianiu

(TYLKO W STYCZNIU B.R. UBYŁO 18 ZPCHR, A PRACĘ W WARUNKACH CHRONIONYCH

UTRACIŁO 6 355 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH),

4. Podejmie działania na rzecz zapewnienia budżetowego wsparcia dla

funduszu rehabilitacji PFRON na pełną realizację zadań nałożonych

nań ustawowo, gdyż obecnie każdorazowy znaczniejszy wzrost

zatrudnienia osób niepełnosprawnych powoduje cięcia pomocy ze strony

PFRON, co czyni system niestabilnym, (A TO SKUTKUJE BRAKIEM DUŻEGO

ZAINTERESOWANIA PRACODAWCÓW DLA ZATRUDNIANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH).

5. Podejmie działania na rzecz zniesienia limitów dorabiania przez

rencistów, gdyż ich życie i praca są tak trudne, że kolejne bariery

– choćby i osiągalne tylko teoretycznie (obecnie jest to 2800

zł/mc) ograniczające ich marzenia wydają się zbędne (LIMITY

ZNIECHĘCAJĄ TAKŻE DO NAUKI I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ORAZ DO

WYDAJNIEJSZEJ PRACY).

6. Podejmie działania, które sprawią, że praca do 67 roku będzie

prawem wyboru, a nie obowiązkiem – jest to zasadne, gdyż tylko

niewiele z osób niepełnosprawnych dożywa tego wieku, zaś samo

posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do

renty (TYLKO 25% OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MA RENTĘ).

_       SZANOWNI PAŃSTWO_, zdajemy sobie sprawę, iż w obecnej

sytuacji gospodarczej kraju ww. oczekiwania są być może zbyt

śmiałe, to jednak je formułujemy w nadziei, że dobro osób

niepełnosprawnych leży Państwu na sercu. Będziemy przy tym bardzo

wdzięczni, jeśli Państwo zechcecie ustosunkować się do tegoż pisma

nadsyłając swoją opinię w formie elektronicznej na nasz e-adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z WYRAZAMI SZACUNKU 

Ryszard Dzik, Prezes SON „Podkarpacie”

Marek Stec, Pełnomocnik Stowarzyszenia ds. Zatrudniania Osób

Niepełnosprawnych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Warto walczyć

Bardzo ważnym – wręcz nieodłącznym elementem codziennego życia osoby niepełnosprawnej jest, a przynajmniej powinna być, rehabilitacja. Jest to nic innego, jak proces usprawniania organizmu, którego celem w przypadku osoby niepełnoprawnej jest osiągniecie możliwie jak największej samodzielności.

Należy pamiętać, że nieco inaczej przedstawia się obraz samodzielności w przypadku osób niepełnosprawnych. Oczywistym jest, że nie ma dwóch osób niepełnosprawnych w identycznym stanie. Nawet wówczas, gdy mamy do czynienia z dwiema osobami z  takim samym rodzajem niepełnosprawności, zawsze różnić je będzie ich stan, a więc i stopień samodzielności. Przykładem może być sytuacja, gdy dla jednego człowieka z okołoporodowym mózgowym porażeniem dziecięcym po wielu, wielu latach intensywnej, niejednokrotnie bolesnej rehabilitacji, osiągnięciem samodzielności stanie się nauka chodzenia. Ja natomiast po kilkunastu latach ćwiczeń i terapii stałam się w pełni samodzielna kończąc studia, podejmując pracę, aż wreszcie zakładając własną rodzinę.

W obydwu sytuacjach można mówić o osiągnięciu samodzielności, tyle że w pierwszym przypadku największym osiągnięciem i możliwą samodzielnością jest umiejętność chodzenia, natomiast moim przykładem, chcę ukazać, że może to być coś więcej.

W ten sposób dla każdej osoby z niepełnosprawnością, próg samodzielności możliwej do osiągnięcia jest inny.

Od czego zależy efektywność rehabilitacji?

Aby usprawnianie organizmu przyniosło możliwe najlepsze rezultaty, niezwykle istotne są: szybka i właściwa diagnoza, właściwy dobór metod i form leczenia oraz regularna rehabilitacja. Im szybciej po stwierdzeniu niepełnosprawności rozpoczyna się proces leczenia i rehabilitacji, tym większa szansa na osiągnięcie samodzielności w przyszłości. Dotyczy to zarówno dzieci rodzących się z wadami, jak i osób z niepełnosprawnością nabytą w skutek wypadku czy też chorób.

Trudy rehabilitacji to nie tylko konkretne działania, to także poświęcenie czasu ze strony rodzica – opiekuna, na codzienne ćwiczenia i terapie, trwające bardzo często latami. Efekty usprawniania nie są widoczne od razu. Mimo wielu miesięcy systematycznej pracy niejednokrotnie stan osoby niepełnosprawnej wydaje się być niezmienny. Myślę, że właśnie to jest jednym z największych trudów dążenia do samodzielności, ponieważ wymaga niezwykłej cierpliwości, wiary i samozaparcia, które w przypadku opiekunów niejednokrotnie poddawane są próbie.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie osób niepełnosprawnych!

Pamiętajcie, że pomimo wszelkich trudności, przeszkód oraz chwil zwątpienia jakich z pewnością doświadczacie na co dzień, NIGDY SIĘ NIE PODDWAJCIE. NIE TRAĆCIE WIARY I NADZIEI. Cieszcie się każdą najdrobniejszą umiejętnością Waszych dzieci czy podopiecznych. A z czasem będzie ich coraz więcej, co spowoduje coraz większą samodzielność osoby z niepełnoprawnością.

Niech optymizmem napełni was fakt, że autorką artykułu jest osoba, której rodzice zaraz po urodzeniu usłyszeli od lekarzy, że mają się przygotować na to, że ich dziecko, jeśli w ogóle przeżyje, będzie całkowicie zależne od nich. Nie poddali się. Niezwykła odwaga, determinacja i wola walki moich rodziców sprawiły, że jestem 27-letnią, samodzielną mężatką. Absolwentką studiów Pracy Socjalnej, Socjologii, Pedagogiki oraz Oligofrenopedagogiki na dwóch wydziałach Uniwersytetu Śląskiego oraz w Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Magistrem pedagogiki.

Chciałabym, by ten przykład był także budujący dla wszystkich, którzy na co dzień poddawani są rehabilitacji i terapii. Wiem, że niejednokrotnie bywa ciężko. Gdy poddawano mnie rehabilitacji często zmuszałam się do ćwiczeń. Bywały chwile, że miałam zwyczajnie dosyć. Męczyło mnie to. W dzieciństwie nie było mi łatwo pogodzić się z myślą, że pod czas gdy ja spędzam czas na żmudnych i monotonnych ćwiczeniach, moi rówieśnicy mogą biegać, bawić się i robić to, na co mają ochotę. Mimo wszystko zawsze pamiętałam, że robię to dla własnego dobra, po to, by w przyszłości być samodzielną, co także często powtarzali mi rodzice. Warto było.

Dorota Warczok-Paciej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Co powinieneś wiedzieć przed wyborami prezydenckimi?

Przypominamy, że 10 maja 2015 r. odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Poniżej prezentujemy nazwiska 11 kandydatów na to stanowisko, zarejestrowanych w Państwowej Komisji Wyborczej, oraz garść praktycznych informacji dla wyborców.

W wyborach wystartują:

 1. Grzegorz Michał Braun – wykształcenie wyższe magisterskie, kandydat bezpartyjny .
 2. Andrzej Sebastian Duda – wykształcenie wyższe – doktor, kandydat Prawa
  i Sprawiedliwości.
 3. Adam Sebastian Jarubas – wykształcenie wyższe magisterskie, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 4. Bronisław Maria Komorowski – wykształcenie wyższe magisterskie, kandydat bezpartyjny.
 5. Janusz Ryszard Korwin Mikke – wykształcenie wyższe magisterskie, kandydat Kongresu Nowej Prawicy z hasłem wyborczym.
 6. Marian Janusz Kowalski – wykształcenie podstawowe, kandydat Ruchu Narodowego.
 7. Paweł Piotr Kukiz – wykształcenie średnie, kandydat bezpartyjny.
 8. Magdalena Agnieszka Ogórek – wykształcenie wyższe – doktor, kandydatka bezpartyjna, wysunięta przez Sojusz Lewicy Demokratycznej.
 9. Janusz Marian Palikot – wykształcenie wyższe magisterskie, kandydat Twojego Ruchu.
 10. Paweł Jan Tanajno – wykształcenie wyższe magisterskie, kandydat Demokracji Bezpieczeństwa.
 11. Jacek Wilk – wykształcenie wyższe magisterskie, kandydat Kongresu Nowej Prawicy.

Jeżeli ktoś nie ma możliwości osobistego udziału w wyborach, może zagłosować korespondencyjnie. 27 kwietnia 2015r. upływa termin zgłaszania zamiaru korespondencyjnego udziału w głosowaniu. Głos może oddać także pełnomocnik. Taką deklarację należy złożyć do 4 maja 2015 r. Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta lub pracownikiem urzędu miasta do tego upoważnionym.

Istnieje możliwość głosowania poza miejscem zamieszkania i taką chęć można wyrazić do 5 maja 2015 r. Trzeba złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania. Do 7 maja można również złożyć deklarację głosowania na statkach morskich oraz chęć uczestniczenia w wyborach za granicą. 9 maja rozpoczyna się cisza wyborcza, a 10 maja – pierwsza tura wyborów prezydenckich w godzinach 07:00 – 21:00. Ewentualna druga tura głosowania odbędzie się 24 maja 2015 r.

Gdzie głosujemy?

W okręgu jeleniogórskim wyznaczono 46 lokali wyborczych, w tym także część dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do głosowania korespondencyjnego. Oto te lokale :

- Biuro Wystaw Artystycznych ul. Długa 1

- Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60

- Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6

-  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Al. Jana Pawła II 25

- Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Paderewskiego 13

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Al. Jana Pawła II 25

- Filia Politechniki Wrocławskiej Pl. Piastowski 27

-  Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul. Junaków 2a

- Miejski Dom Kultury „MUFLON” ul. Cieplicka 172

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a w lokalu wyborczym. Zamiar głosowania przy użyciu nakładki powinien być zgłoszony w Urzędzie Miasta Jelenia Góra w Wydziale Obsługi Mieszkańców ul. Ptasia 6a pok. 3(parter) tel. 75 75 49 865 lub tel. 75 75 49 875 najpóźniej
w 13 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 27 kwietnia 2015 r..

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy. W dniu głosowania obwodowa komisja wyborcza wraz z karta do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Osób niepełnosprawnych w Polsce jest bardzo dużo, więc tym bardziej mogą oni mieć decydujący głos w sprawach ważnych naszego kraju. Ograniczenia sprawności nie są przeszkodą, a wszyscy są pełnoprawnymi obywatelami i mogą zmieniać polską rzeczywistość. Dlatego bez względu na przekonania, czy ograniczenia, nie pozostawajmy bierni i idźmy do urn 10 maja, a może zmienimy tak ważne dla nas oblicze Polski.

urna niepel

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA KOMÓRKOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH,

czyli nie taki diabeł straszny…

31 marca 2015 r. w siedzibie KSON-u odbyło się przedświąteczne spotkanie Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku.

Na początku organizacja przyjęła w swoje szeregi dwóch nowych członków, co oznacza, że ich liczba przekroczyła 50 osób. Najważniejszym punktem zebrania była jednak wizyta Pana Roberta Walaszka – przedstawiciela jednej z telefonii komórkowych, który przedstawił wszystkim niewidomym i niedowidzącym nowoczesne zaplecze telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, które pozwoli na dostosowanie go do potrzeb osób z takimi właśnie dysfunkcjami. Pan Robert pokazał kilka telefonów, które mogą być użytkowane przez osoby z zaburzeniami widzenia. Jeden z nich może być wykorzystywany również jako telefon stacjonarny i ma zasięg 500 m. Pozostałe to telefony z dużą klawiaturą i przyciskiem, który ma za zadanie wezwać pomoc. Były również smarfony, który mają bardzo dużą rozdzielczość ekranu, powiększające się litery, a także możliwość wgrania programów przetwarzających pismo na mowę.  „Nie bójmy się nowej technologii”- mówi przedstawiciel firmy telefonicznej, gdyż przy dzisiejszych możliwościach technicznych, jesteśmy w stanie tak przystosować telefon, aby każdy człowiek – czy młody, czy ten trochę starszy, mógł sprawnie i bez problemu z takiego sprzętu korzystać. Dzięki specjalnym, darmowym programom – nakładkom stabilizującym obraz, dużym ekranom i czcionce ponad 1 cm, inwalidzi wzroku nie muszą się ograniczać do telefonów klawiszowych, a wręcz powinni wychodzić naprzeciw nowoczesności       i posługiwać się nawet smartfonami, które przy odpowiedniej taryfie można otrzymać nawet za darmo, lub przysłowiową złotówkę.