Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ostatni wtorek grudnia odbyło się kolejne spotkanie Członków Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku. Organizacja nasza liczy już ponad 60 osób. Oprócz działalności integracyjnej podejmujemy działania nad likwidacją wszelkich barier utrudniających życie codzienne osób niewidomych i słabowidzących – mówi Pani Krystyna Binias z Zarządu SIW.
Tematem, do którego powróciliśmy po wielu miesiącach, była segregacja odpadów komunalnych w kontekście dostępu do pojemników. Gościem spotkania była Pani Martyna Mróz z Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Jelenia Góra. Z satysfakcją odnotować należy, iż urzędnicy z Ratusza poszukują rozwiązań w społecznych konsultacjach. W ramach planowanych na 2016 rok zadań edukacyjnych dotyczących prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, Urząd Miasta planuje wprowadzić rozwiązania ułatwiające odróżnianie pojemników do segregacji odpadów przez osoby niewidome i słabowidzące.
Podczas spotkania mówiliśmy o sposobach oznakowania pojemników na odpady z wyraźnymi identyfikowalnymi także dotykiem wypukłych piktogramów. Mówiono o konieczności oświetlenia bądź doświetlenia miejsc, gdzie pojemniki są usytuowane. Mówiono także o konieczności wyposażenia śmietników a nawet pojemników na odpady w urządzenia emitujące sygnał, co ułatwi niewątpliwie osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielną obsługę. Takie rozwiązania stosuje się np. w Niemczech i w Danii. Podczas dyskusji zwracano uwagę na kolorystykę oznakowania, konieczność zastosowania dużych kontrastów barw, wielkość i odblaskowość znaków, a także konieczność stałego miejsca usytuowania poszczególnych kontenerów oraz ich wyrazistych kolorów.


Nową inicjatywą Urzędu Miasta jest próba identyfikacji budynków, w których mieszkają osoby niepełnosprawne, szczególnie inwalidzi wzroku. Plany Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zakładają szczególne dostosowanie pojemników i ich lokalizacji do potrzeb tej szczególnej grupy mieszkańców. Zdaniem Pani Martyny Mróz obecnej na zebraniu budynki te bez względu na sposób zarządzania nimi zostaną objęte programem takiego dostosowywania.
Uczestnicy spotkania zgłosili gotowość udziału w formach edukacyjnych Urzędu Miasta a także w dalszych konsultacjach.
W trakcie zebrania poruszono również problem dostępu do miejsc pochówku naszych bliskich na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze.
Idzie o to, że aleje i alejki tego cmentarza w ostatnich latach zamieniono na miejsca pochówku. Często są one ogrodzone barierkami bądź łańcuszkami, a ostro zakończone elementy stwarzają niebezpieczeństwo poważnego wypadku. Problemem pozostaje brak dostępu do grobów przez osoby na wózkach inwalidzkich. Faktem jest również, iż ta piękna nekropolia została w ten sposób oszpecona. W tej sprawie zebrano już ponad 200 podpisów mieszkańców miasta, a odpowiednia petycja zostanie skierowana do Pana Prezydenta i Rady Miasta Jeleniej Góry.