Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pierwszy miesiąc z wideotelefonem dla niesłyszących Za nami pierwszy miesiąc testów wideotelefonu dla osób niesłyszących. Od czerwca urządzenie wspomaga obsługę klientów w ośmiu placówkach ZUS w Polsce. Wideotelefon umożliwia kontakt online z tłumaczem języka migowego i systemu językowo-migowego. Od początku pilotażu klienci kontaktowali się z wideotłumaczem kilkadziesiąt razy. - Klienci z niepełnosprawnością słuchu korzystali z usługi głównie w sprawach dotyczących przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty socjalnej. Za pośrednictwem tłumacza pytali o wymagane dokumenty, orzekanie o niezdolności do pracy, a także o zasady ustalania wieku emerytalnego - podsumowuje Edyta Marczak, wicedyrektor Departament Obsługi Klientów w Centrali ZUS. Wideotelefon pozwala na kontakt z profesjonalnym call center, obsługiwanym przez osoby legitymujące się certyfikatami T1 i T2 tłumacza polskiego języka migowego i systemu językowo-migowego. Testy usługi potrwają do końca lipca. Dotyczą ośmiu jednostek ZUS w kraju: I Oddziału w Warszawie, Oddziału we Wrocławiu, Oddziału w Rzeszowie, I Oddziału w Poznaniu, I Oddziału w Łodzi, Oddziału w Lublinie oraz inspektoratów w Gdańsku, Wrzeszczu i Jeleniej Górze. Wnioski z pilotażu posłużą do opracowania koncepcji rozwoju kanałów komunikacji z ZUS dedykowanych osobom niepełnosprawnym W wielu placówkach Zakładu klienci niesłyszący mogą też liczyć na pomoc pracowników ZUS, którzy posługują się językiem migowym w stopniu podstawowym lub zaawansowanym.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szkoła Policealna Nr 6 w Katowicach zaprasza absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, również z orzeczeniem o niepełnosprawności, do podjęcia nauki w zawodzie technik informatyk. Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, indywidualne podejście do każdego słuchacza, zajęcia w małych grupach, prowadzone są również zajęcia indywidualne w domu słuchacza.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, że w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze przy ul Os. Robotnicze 47a rozpoczęli dyżury organizatorzy kolejnej edycji WOŚP ze Stowarzyszenia All-ternatywa. Wszyscy chętni mogą zapisywać się na listę wolontariuszy od poniedziałku do piątku od godziny 14:00 do 16:30. Ze sobą trzeba przynieść zdjęcie formatu legitymacyjnego, a w przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę rodziców. Akcję koordynuje Jakub Thauer, a szefem sztabu jest Paweł Bigus ze Stowarzyszenia All-ternatywa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Trwa nabór do projektu, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 60 osób niepełnosprawnych z Chorzowa, Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic. Organizator zapewnia bezpłatne szkolenia i niezbędne wsparcie w znalezieniu pracy, m.in.:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jednym z nurtujących problemów z zakresu niepełnosprawności jest rażące poczucie niesprawiedliwości i nierównego traktowania rodziców dzieci sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.

      Zgodnie z art.17 ustawy oświadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 228, poz. 2255), świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: