Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Trzy pojęcia, które pojawiły się na pierwszych spotkaniach gremiów reprezentujących poszczególne rodzaje niepełnosprawności po przełomie 1989 oraz ukazały zaistniałe różnice i sprzeczności to: integracja, sprzęt rehabilitacyjny i niezdolność do pracy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szacuje się, że blisko 50% osób starszych i niepełnosprawnych nie posiada motywacji do wychodzenia z domu i korzystania z odwiedzania dóbr i atrakcji turystycznych, obiektów hotelarskich i gastronomicznych.

Przyjmuje się, że w Polsce liczba osób niepełnosprawnych wynosi ok. 14% ogółu ludności, w tym ok. 4 % o znacznym stopniu niesprawności. Ponadto ok. 100 tys. osób porusza się na wózku inwalidzkim. Rocznie przybywa niepełnosprawnych w granicach 0,25-0,30% ogółu mieszkańców. W tym zakresie odnotowuje się również tendencję wzrostową wśród ludzi młodych, których częściowe niesprawności fizyczne w niczym nie ograniczają prawa i woli życia w pełnym zakresie. Ponadto, według Światowej Organizacji Zdrowia do grupy częściowo niepełnosprawnych zalicza się osoby w wieku powyżej 70 roku życia. Według innych badań około 40% osób niepełnosprawnych wyraża obawę, że większość obiektów hotelarsko-gastronomicznych i usługowych nie jest dostosowana do ich możliwości oraz potrzeb. Stanowi to podstawę determinującą „do pozostawania w domu”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ doradczy Prezydenta, który ma go wspierać w sprawach dotyczących udziału III sektora w kwestiach społeczno – gospodarczych miasta. Takie Rady funkcjonują w większości jednostek samorządu terytorialnego od gmin do Urzędów Marszałkowskich, a Jeleniogórska RDPP powołana została do życia 4 czerwca 2014 r. W skład jej weszło sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych w sposób demokratyczny przez głosowanie online ponad sześćdziesięciu NGO z terenu miasta, trzech przedstawicieli Rady Miejskiej przez nią desygnowanych i trzy osoby wskazane przez prezydenta. Najwięcej głosów (27) otrzymał Robert Obaz i on zgłoszony został przez reprezentantów III sektora na przewodniczącego. Prezydent na to stanowisko zgłosił Jacka Musiała – dyrektora Jeleniogórskiego Aeroklubu i przewagą oddanych głosów, to on został przewodniczącym Rady. Jak się wydaje po roku działania RDPP w zestawieniu z planami Pana Przewodniczącego i Prezydium efekt działania tego gremium jest rzeczywiście mizerny.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Czym jest edukacja włączająca?

Edukacja włączająca oparta jest na społecznym modelu postrzegania niepełnosprawności, który uznaje, iż przyczynami niepełnosprawności są między innymi tworzone przez społeczeństwo bariery: społeczne, ekonomiczne, prawne, organizacyjne. W związku z tym to społeczeństwo jest odpowiedzialne za zmniejszenie skutków niepełnosprawności i włączenie tych osób do życia społecznego. Dla oświaty i dla szkół  oraz uczelni oznacza to zniesienie wszelkich barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w danej placówce edukacyjnej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Niepełnosprawny Rafał Gręźlikowski pokonał samotnie ponad 900 km na rowerze odkrywając zamki na Węgrzech i na Słowacji.

Rafał Gręźlikowski, niestrudzony rowerzysta po amputacji nogi spełnił swoje marzenie. Przejechał samotnie ponad 900 kilometrów na rowerze, odkrył 24 zamki w górzystych, często niedostępnych terenach na Węgrzech i na Słowacji. Trzy tygodnie wyczerpujących, codziennych zmagań, w upale i deszczu, pod górę i przez strome zjazdy były dla Rafała wyzwaniem życia. Udowodnił, że siłą woli można góry przenosić a także wspinać się na nie by odkryć niedostępne zamki i tajemnice historii.

Rafał poprzez wyprawę „Zero Barier – zamki, ruiny i legendy” promuje turystykę osób niepełnosprawnych w ramach projektu aktywizacji osób niepełnosprawnych realizowanego przez Fundację Zero Barier, która jest patronem tej wyprawy. Dzięki swojej postawie zachęca innych niepełnosprawnych do przełamywania barier i przeciwności losu, do szukania sensu życia poprzez poznawanie ciekawych miejsc i ludzi. Jak sam mówi: „Chcę własnym przykładem, z pomocą mediów pokazać, jak wiele jest niezwykłych miejsc na tym świecie i że warto czasami przeciwstawić się własnym słabościom. To czyni nas silniejszymi, szczęśliwszymi i bardziej samodzielnymi w codziennym życiu” – dodaje Rafał.