Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pierwszy miesiąc z wideotelefonem dla niesłyszących Za nami pierwszy miesiąc testów wideotelefonu dla osób niesłyszących. Od czerwca urządzenie wspomaga obsługę klientów w ośmiu placówkach ZUS w Polsce. Wideotelefon umożliwia kontakt online z tłumaczem języka migowego i systemu językowo-migowego. Od początku pilotażu klienci kontaktowali się z wideotłumaczem kilkadziesiąt razy. - Klienci z niepełnosprawnością słuchu korzystali z usługi głównie w sprawach dotyczących przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty socjalnej. Za pośrednictwem tłumacza pytali o wymagane dokumenty, orzekanie o niezdolności do pracy, a także o zasady ustalania wieku emerytalnego - podsumowuje Edyta Marczak, wicedyrektor Departament Obsługi Klientów w Centrali ZUS. Wideotelefon pozwala na kontakt z profesjonalnym call center, obsługiwanym przez osoby legitymujące się certyfikatami T1 i T2 tłumacza polskiego języka migowego i systemu językowo-migowego. Testy usługi potrwają do końca lipca. Dotyczą ośmiu jednostek ZUS w kraju: I Oddziału w Warszawie, Oddziału we Wrocławiu, Oddziału w Rzeszowie, I Oddziału w Poznaniu, I Oddziału w Łodzi, Oddziału w Lublinie oraz inspektoratów w Gdańsku, Wrzeszczu i Jeleniej Górze. Wnioski z pilotażu posłużą do opracowania koncepcji rozwoju kanałów komunikacji z ZUS dedykowanych osobom niepełnosprawnym W wielu placówkach Zakładu klienci niesłyszący mogą też liczyć na pomoc pracowników ZUS, którzy posługują się językiem migowym w stopniu podstawowym lub zaawansowanym.