Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Społeczni Rzecznicy Środowiskowi to formy statutowych rozwiązań rzecznictwa środowisk podejmowanych przez m.in. różne organizacje pozarządowe. Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów ziemi jeleniogórskiej funkcjonuje w oparciu o statut KSON od 2002 roku. Rocznie rozpoznaje około 100 zarejestrowanych spraw , które z reguły udaje się polubownie, dla dobra społeczności, i przy życzliwości urzędów załatwić.

Wiele problemów jednak rodzi się w gminach karkonoskich i z tego powodu, mówi Pan Stanisław Schubert-Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów ziemi jeleniogórskiej, powołaliśmy pełnomocników rzecznika, którzy pomagać będą rozwiązywać lokalne problemy środowiska. Udało się wyłonić 4 współpracowników- pełnomocników rzecznika w: Wojcieszowie, Kowarach, Piechowicach i Szklarskiej Porębie. W Wojcieszowie funkcje tę będzie pełnić Barbara Ciechanowicz - długoletnia szefowa struktury Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, w Kowarach - pan Jerzy Zoń - działacz Polskiego Związku Niewidomych i Stowarzyszenia Inwalidów Wzroku, w Piechowicach - pan Henryk Janowski - ze Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, a w Szklarskiej Porębie - pan Andrzej Ślazyk - reprezentujący stowarzyszenie Senior 60. We wszystkich tych przypadkach uzyskaliśmy akceptacje do współpracy z tymi osobami wójtów lub burmistrzów. Większość z nich zadeklarowała udostępnienie pełnomocnikom pomieszczeń, w których będą prowadzili swoje dyżury. O szczegółach dotyczących dyżurów będziemy informowali na bieżąco.

20160118003a