Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wiele wątpliwości budzą sprawy rejestrowania sprawozdań finansowych w fundacjach i stowarzyszeniach. Sądzimy, że jest jeszcze część organizacji, które nie spełniają tego obowiązku nie licząc się ze skutkami, o których mowa niżej. Tym czasem można temu zaradzić konsultując się ze specjalistami. Koleżanki i koledzy zadbajcie o to w dobrze rozumianym waszym interesie.

Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje muszą prowadzić księgowość. Co ważne księgowość muszą prowadzić także te stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności gospodarczej a ich jedynym przychodem są składki członkowskie. Najprościej rzecz ujmując, księgowość to rejestr zdarzeń, które powodują zmiany w majątku lub jego źródłach. Rejestr ten jest niezbędny gdyż przedstawia przejrzysty obraz działalności i finansów organizacji. Księgowość w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą, to księgowość pełna, polega ona na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w których zapisywane są zarówno transakcje gotówkowe jak i bezgotówkowe. W organizacjach nieprowadzących działalności gospodarczej księgowość może być uproszczona. Jednakże ewidencjonowanie danych o kosztach i przychodach musi być prowadzone tak, by na ich podstawie można było zrobić sprawozdanie finansowe. Prowadzenie księgowości można powierzyć uprawnionej osobie bądź biurom rachunkowym, co znacznie uprości sprawę. Księgowy prowadzi dokumentację i księgi finansowe (zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz wypełnia obowiązki sprawozdawcze wobec urzędu skarbowego i ZUS. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest tzw. "polityka rachunkowości", gdzie organizacja posiada Plan Kont utworzony dla naszych potrzeb i przyjęte przez nas zasady prowadzenia księgowości. Za ustalenie i aktualizację polityki rachunkowości odpowiada, w przypadku fundacji i stowarzyszenia, zarząd lub inny organ stanowiący. Księgi rachunkowe w organizacji mogą być prowadzone zarówno ręcznie, na przykład w formie "amerykanki", czyli swego rodzaju dziennika, jak i poprzez specjalnie do tego stworzone oprogramowanie księgowe. Podstawą zapisów w Księgach Rachunkowych jest dokument, dokument księgowy musi być sprawdzony pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym żeby nie okazało się, że dotyczy on innego stowarzyszenia. Bardzo ważne jest by dokumentacja księgowa była właściwie przechowywana, a miejsce jej przechowywania zgłoszone do urzędu skarbowego. Każda organizacja ma także obowiązek właściwie archiwizować te dokumenty. Dokumenty księgowe należy przechowywać przez pięć lat zaś dokumenty dotyczące zatrudnienia - pięćdziesiąt. Dokumentami księgowymi są np.: raport kasowy, raporty bankowe, polecenie księgowania, rachunki lub faktury sprzedażowe

Bardzo ważnym elementem księgowości fundacji i stowarzyszeń jest sprawozdanie finansowe. Sporządzenie i następnie wysłanie do urzędu skarbowego takiego sprawozdania jest corocznym obowiązkiem stowarzyszeń i fundacji. Sprawozdanie składa się o z bilansu, rachunku wyników (lub rachunku zysków i strat) oraz informacji dodatkowej. Jeśli stowarzyszenie lub fundacja prowadzi działalność gospodarczą, sprawozdanie finansowe musi zostać wysłane także do KRS a w przypadku organizacji mających status OPP umieszczone w ministerialnej internetowej bazie sprawozdań. Warto pamiętać nie tylko o prawach organizacji ale także o obowiązkach gdyż nie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych, sporządzanie ich wbrew przepisom ustawy a także podawania nierzetelnych danych podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Liczne są przypadki egzekwowania od zarządów fundacji lub stowarzyszeń należności za uchybienia w zakresie obsługi zobowiązań społeczno-prawnych. Oznacza to, że za bieżące regulowanie podatków i obciążeń ZUS, odpowiada swoim majątkiem zarząd tej organizacji.

KSON współpracuje z doradcami finansowymi lub osobami mającymi odpowiednie uprawnienia. Pani Danuta Karczmarczyk przewodnicząca Stowarzyszenia Niedosłyszących Lira, magister ekonomii, pracowała w Izbie Skarbowej i Urzędzie Kontroli Skarbowe a także w księgowości kilku przedsiębiorstw. Jak deklaruje z chęcią udzieli porady organizacjom, które jeszcze nie sprostały obowiązkom rejestrowania swojej działalności finansowej.

Możecie się z nią kontaktować w siedzibie KSON w czwartki od 12 do 14:30, mailowo na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pod numerem bezpłatnej infolinii 800 700 025.

Kamila Kurczewska