Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Niemal każdą wolną chwilę spędzają w swojej stanicy wodnej członkowie Stowarzyszenia Klubu Żeglarskiego „Horyzont”. Klub ten śmiało można nazwać mianem integracyjnego - prawie 40 procent jego członków to osoby niepełnosprawne, zaś jego matecznikiem jest dawna Spółdzielnia Inwalidów, a obecnie Przedsiębiorstwo „Simet” S.A.

      Żeglarstwo było obecne w „Simecie” prawie od początku. Sformalizowaną formę pasja pod żaglami pracowników Przedsiębiorstwa przybrała w 1976 roku, kiedy w ramach koła sportowego „Start” powstała sekcja żeglarska. Już wtedy ta dyscyplina była traktowana jako świetne narzędzie umożliwiające zwiedzanie świata oraz forma rekreacji powiązanej z rehabilitacją. W 1980 roku na bazie tej sekcji powstał Klub Żeglarski, od początku znajdujący się w strukturach Polskiego Związku Żeglarstwa. Klub ten organizował wyjazdy pod namioty nad jezioro Dobskie na Mazurach, zaś w późniejszym okresie szkolenia na patenty żeglarskie stały się jednym z elementów turnusów rehabilitacyjnych organizowanych m.in. w Piaskach koło Rucianego – Nida. W 2008 roku gdy „Simet” podobnie jak inne zakłady pracy chronionej w naszym kraju pozbywał się tzw. otoczki socjalnej, Klub Żeglarski przestał być przyzakładowym i został przekształcony w Stowarzyszenie. Obecnie ma ono sześciu członków honorowych oraz 48 członków zwyczajnych.

      Wraz z opuszczeniem struktur „Simetu” Klub stał się organizacją otwartą na osoby pełnosprawne, jednak mimo to obecnie nadal prawie 40 procent jego członków stanowią inwalidzi. Są wśród nich osoby z różnymi schorzeniami, w tym z dysfunkcjami narządów ruchu. Klub obecnie poza składkami członkowskimi utrzymuje się z działalności komercyjnej organizując kursy na patenty żeglarskie oraz wypożyczając sprzęt. Klub zajmuje się przede wszystkim działalnością popularyzującą żeglarstwo jako świetną formę rekreacji i spędzania wolnego czasu. Współpraca ze Szkołą Podstawową we Wleniu zaowocowała utworzeniem szkółki żeglarskiej dla dzieci. Obecnie z przyczyn finansowo – sprzętowych (brak środków na zakup i doposażenie sprzętu żeglarskiego do szkolenia młodych adeptów tego sportu) zajęcia szkółki zostały czasowo zawieszone.

      Miejscem, w którym skupia się działalność klubu jest przystań nad Jeziorem Pilchowickim. To przepięknie miejsce położone w pobliżu stacji kolejowej Pilchowice Zapora było już wykorzystywane do turystyki wodnej także przed wojną. Każdego, kto po raz pierwszy przybywa na przystań urzeka jej przepiękne położenie, z cudownym widokiem na Karkonosze. Na co dzień przystań jest bazą, w której przechowywany jest klubowy sprzęt wodny: jachty, żaglówki, łodzie wiosłowe, kajaki i rowery wodne. Położenie na urwistym stoku powoduje jednak, że utrzymanie przystani wymaga wiele trudu i pracy. Wiele problemów sprawia zmienny poziom wody. Pewnym problemem szczególnie dla osób niepełnosprawnych jest konieczność przejścia przez tory kolejowe oraz zejście po stromym zboczu do przystani.

      Należy dodać, że członkowie Klubu poza Pilichowicami organizują także żeglarskie wyjazdy na Mazury oraz rejsy morskie (w tym zagraniczne np. do Chorwacji).

tekst i zdjęcia: GRZEGORZ KĘDZIORA