Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

biskup

REZYGNACJA BISKUPA STEFANA REGMUNTA Z PELNIONEJ FUNKCJI Z POWODU CHOROBY

17 maja 2015 roku biskup diecezji zielonogórsko – gorzowskiej podał do wszystkich kościołów informację o rezygnacji z funkcji ordynariusza z powodu choroby. Papież Franciszek przyjął ją 05 maja 2015 roku. Biskup Regmunt od ponad miesiąca przebywa w szpitalu.

Oto komunikat: „„Umiłowani Diecezjanie!

W maju tego roku rozpocznę 40 rok służby kapłańskiej. W tym roku dziękowałem też Bogu za 20 lat posługi biskupiej. Na przestrzeni minionych lat pracowałem jako kapłan archidiecezji wrocławskiej, jako biskup pomocniczy w diecezji legnickiej. Od 2007 roku jestem biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Od pewnego czasu zacząłem dostrzegać w sobie zmiany stanu zdrowia. Poinformowano mnie, że muszę podjąć natychmiast stosowne leczenie. Realizacja tego celu ogranicza moje możliwości należytego wypełniania zadań związanych z prowadzeniem diecezji.

W związku z tym, po modlitwie i rozważeniu przed Bogiem swojej sytuacji, w duchu odpowiedzialności za Kościół, przedłożyłem Ojcu Świętemu Franciszkowi pokorną prośbę o przyjęcie mojej rezygnacji z urzędu Biskupa Diecezjalnego.

5 maja 2015 r. otrzymałem odpowiedź, w której Ojciec Święty - po rozważeniu przedstawionych racji - przychylił się do prośby i ze względów zdrowotnych przyjął moją rezygnację (kan. 401 § 2 KPK). Przekazał też życzenia powrotu do zdrowia i zapewnienie o modlitwie o Bożą pomoc.

Ojciec Święty w podjętej decyzji zaznaczył, że pragnie, abym pełnił dotychczasowy urząd do czasu wyłonienia i mianowania mojego następcy.

Z głębi serca dziękuję Bogu za dar szczególnego powołania w Kościele Chrystusowym i za wszelkie otrzymane łaski. Dziękuję też Ojcu Świętemu za zrozumienie i przyjęcie mojej prośby o zwolnienie z pełnionego urzędu. Moją wdzięczność wyrażam również wobec rodziny diecezjalnej za każdy wyraz życzliwości i współpracy w posłudze zbawienia.

Powierzam się opiece Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, a Was, Umiłowani Diecezjanie, proszę o modlitwę.

Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi

Stefan Regmunt

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski”

Biskup Stefan Regmunt to przyjaciel Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych z czasów, gdy był sufraganem Diecezji Legnickiej. Był naszym bardzo częstym gościem i wnosił do środowiska osób niepełnosprawnych tyle nadziei, ile życzliwości.

 Z całego serca życzymy księdzu biskupowi dużo zdrowia i Bożej opieki, bo powtarzając słowa wiersza Jana Twardowskiego „nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia, kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno”…

I my zanosimy modlitwy o poprawę stanu zdrowia i powrót Biskupa Stefana do wdzięcznej rzeszy niepełnosprawnych mieszkańców Diecezji Legnickiej.