Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Agresja- wszelkie działanie (fizyczne lub słowne), którego celem jest wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej- rzeczywistej bądź symbolicznej- jakiejś osobie lub czemuś, co ją zastępuje. Agresja jest zazwyczaj reakcją na frustrację, jest też przejawem wrogości.

Czynnikami wywołującymi agresję mogą być:

 • frustracja- powstaje ona wówczas, gdy pojawia się przeszkoda utrudniająca lub uniemożliwiająca osiągnięcie jakiegoś celu.
 • ból fizyczny, ale często zależy to od sytuacji w jakiej on powstaje.
 • niezaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka: miłości i bezpieczeństwa
 • może być wynikiem przejmowania zachowań agresywnych od obserwowanych osób

Przyczyny tkwiące w rodzinie :

 • brak ciepła, zaangażowania, zainteresowania sprawami dziecka
 • brak kontaktu z dzieckiem, pozostawienie go na długo w placówce i nie interesowanie się nim
 • zorientowanie dorosłych na wartości konsumpcyjne i nie spędzanie czasu wolnego z dziećmi
 • pobłażliwość i przyzwolenie dla dziecka na stosowanie agresji wobec innych
 • brak jasnego przekazu co jest dobre, a co złe
 • brak jasno wyznaczonych granic – jak dziecku wolno się zachować , a jak nie
 • stosowanie agresji i przemocy przez rodziców w kontaktach między dorosłymi i w stosunku do samego siebie
 • wychowanie w duchu „dziecko nie ma głosu”
 • rozwiązywanie konfliktów i napięć domowych metodami „siłowymi”
 • kryzysy domowe (kłótnie, rozwód rodziców)
 • podwójne wzorce zachowań (co innego mówi, co innego robi)
 • gorący temperament samego dziecka
 • pogarszanie się sytuacji ekonomiczno-społecznej co powoduje ograniczenie możliwości zaspokajania potrzeb

Wpływ grupy rówieśniczej:

Dzieci mogą przyłączać się do prześladowania kolegów, ponieważ:

 • naśladują osobę z grupy, ocenianą przez nich pozytywnie (odważna, silna), która zachowuje się agresywnie; oni sami często są niepewni swej pozycji w grupie
 • widzą, że używający przemocy uczeń odnosi korzyści, nie traci swej popularności
 • naśladujący uczeń stosujący przemoc nie spotyka się z negatywnymi konsekwencjami ze strony dorosłych
 • w grupie rozmywa się odpowiedzialność (jeżeli jest się jednym z wielu odpowiedzialność słabnie i zmniejsza się poczucie winy

Do zadań rodziców należy:

 • kontrola czasu spędzanego przed telewizorem i komputerem;
 • recenzowanie oglądanych przez dziecko programów;
 • właściwe oddziaływania wychowawcze, uczenie społecznie akceptowanych zachowań ;
 • aktywne włączanie dziecka w życie rodzinne, wspólne spędzanie wolnego czasu w sposób ciekawy i inspirujący dla dziecka;
 • wdrażanie dziecka do obcowania z kulturą, sztuką, techniką;
 • utrzymanie więzi emocjonalnych rodziny;
 • znajomość środowiska rówieśniczego swojego dziecka;
 • właściwe i szybkie reagowanie na zaobserwowane niepokojące przejawy zachowania dziecka;
 • w sytuacji, gdy sami nie mogą poradzić sobie z problemem – szukanie pomocy u specjalisty

Marzena Kras – Oleszczak – Stowarzyszenie Dobrej Nadziei