Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Gapowicze muszą liczyć się z wysokimi karami za brak ważnego biletu na przejazd. Osoba jadąca bez biletu może w pewnych sytuacjach zostać ukarana dodatkową karą grzywny. Kiedy jest to możliwe?

      Kontrolerzy biletów od zeszłego roku mają większe uprawnienia w stosunku do pasażerów jadących bez ważnego biletu. Mogą między innymi w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu ująć pasażera i oddać go w ręce policji. Nowe uprawniania często mogą być nadużywane. Za przejazd bez ważnego biletu pasażer jest karany pieniężnie. Wysokość kary jest ustalana przez rady miast i zakłady zajmujące się transportem publicznym w poszczególnych miastach. W niektórych przypadkach oprócz wskazanej kary za brak biletu pasażer może zostać dodatkowo ukarany karą grzywny.
      Pasażer podlega grzywnie, jeżeli nie ma biletu i odmawia zapłacenia kary i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości. Grzywna może być również ukarany pasażer, który w czasie kontroli nie pozostawał w miejscu jej przeprowadzenia albo w innym miejscu wyznaczonym przez kontrolerów do czasu przybycia policji.

Jak powinna wyglądać kontrola biletowa?

      Kontrola w środkach komunikacji miejskiej może być przeprowadzona tylko przez kontrolerów legitymujących się identyfikatorem ze zdjęciem. W przypadku stwierdzenia braku biletu u pasażera, kontroler pobiera należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty. Gdy pasażer odmawia zapłaty – kontroler może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość gapowicza. Jeżeli pasażer nie płaci i nie chce okazać dokumentów kontroler może ująć pasażera i oddać go w ręce policji. Kontroler może również wskazać takiej osobie miejsce, w którym wspólnie zaczekają na policję.
      Jak widać kompetencje kontrolerów są bardzo szerokie. Kontrowersyjne jest szczególnie uprawnienie do ujęcia pasażera, które stanowi naruszenie wolności osobistej poprzez stosowanie środków przymusu zarezerwowanych dla funkcjonariuszy policji i straży miejskiej. Ujęcie nie jest też nigdzie dokładnie zdefiniowane i trudno określić jak daleko może posunąć się kontroler ujmując gapowicza.