Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Często zdarza się, że podarujemy notarialnie komuś coś cennego, najczęściej dom lub mieszkanie, a potem tej decyzji żałujemy, bowiem obdarowany nie spełnia, przykładowo, obietnicy opieki nad nami lub jego zachowanie wskazuje na to, że roztrwoni otrzymany majątek. Nie jesteśmy w takiej sytuacji bezradni, bowiem darowiznę można odwołać.

Jeżeli umowa została już zawarta, ale praktycznie obdarowany darowizny jeszcze nie przejął, wówczas możemy się z tej transakcji wycofać o ile udowodnimy, że w międzyczasie nasza sytuacja materialna znacznie się pogorszyła i nie możemy już sobie pozwolić na tego typu gesty.

W sytuacji, kiedy darowizna jest już całkowicie zrealizowana jej odwołanie stanie się możliwe wtedy, gdy obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności, czyli naruszył przyjęte w społeczeństwie normy moralne i obyczajowe. Może to się, przykładowo, objawiać pozostawianiem go bez niezbędnej pomocy lub dopuszczeniem się wobec niego przestępstwa. Darowiznę należy odwołać na piśmie podając przyczynę decyzji. Pismo wręczamy osobiście lub wysyłamy pocztą, ale koniecznie listem poleconym. Obdarowany ma obowiązek oddać majątek. W tym celu powinien złożyć oświadczenie u notariusza, a zwrot zostanie dokonany w drodze umowy notarialnej.

O ile nie zgodzi się na to nie pozostaje nic innego jak złożenie w sądzie pozwu o zobowiązanie obdarowanego do złożenia oświadczenia woli o przeniesienie własności z powrotem na darczyńcę. Orzeczenie sądu stanowi podstawę zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności bez udziału obdarowanego.

 

JAG