Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

TAK DZIAŁA TAM-TAMWORK, JEDEN Z PÓŁFINALISTÓW KONKURSU NA NAJLEPSZE INNOWACJE SPOŁECZNE. FOT. TAM-TAMWORK

30 pomysłów, które mogą zmienić europejski rynek pracy, a wśród nich dwie inicjatywy z Warszawy! W grudniu zeszłego roku portal Ekonomiaspoleczna.pl pisał o konkursie Komisji Europejskiej na najlepsze innowacje społeczne. Czas poznać półfinalistów konkursu i być może, poszukać wśród nich inspiracji!

W konkursie mogły wziąć udział zarówno osoby fizyczne, grupy nieformalne jak i organizacje, które zaproponują innowacyjne pomysły przyczyniające się do stworzenia szans na zatrudnienie. Do wygrania jest 20 tysięcy euro, które mają pomóc w realizacji innowacyjnego pomysłu. Ponadto półfinaliści konkursu mieli możliwość skorzystania z doradztwa, którego celem było dopracowanie pomysłu.

Innowacje społeczne rozumiane są przez organizatorów jako zupełnie nowe pomysły, łączenie istniejących rozwiązań w nową całość lub znajdowanie sposobów pozwalających na lepsze funkcjonowanie dotychczasowych rozwiązań. Lista 30 półfinalistów pokazuje, co oznacza to w praktyce.

Warszawskie projekty wśród najlepszych

Po pierwsze warto zauważyć, że wśród półfinalistów znajdują się dwie polskie inicjatywy. Pierwsza z nich to Mama CoWork, czyli przestrzeń, w której matki małych dzieci mogą połączyć aspiracje zawodowe z koniecznością zajmowania się potomstwem. Mama CoWork łączy przestrzeń coworkingową (czyli dzieloną między różne przedsiębiorczynie przestrzeń biurową) i mini inkubator przedsiębiorczości ze szkoleniami zawodowymi oraz kwalifikowaną opieką nad małymi dziećmi. Młode mamy, które chcą wrócić na rynek pracy, mogą podnosić swoje kwalifikacje, wykorzystywać przestrzeń biurową na uruchomienie własnej działalności, jednocześnie będąc wciąż blisko dziecka. Mama CoWork ma w założeniu pozwolić kobietom wykonywać swoją pracę w sposób bardziej efektywny niż robiłyby to w domu z dzieckiem, a jednocześnie tworzyć warunki do zachowania balansu praca-życie prywatne.

Więcej: http://socialinnovationcompetition.eu/405/

Inny projekt to system zawodowego szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami tak, aby mogli świadczyć oni profesjonalne usługi opiekuńcze dla seniorów i osób przewlekle chorych na warszawskiej Ochocie. Celem projektu jest stworzenie przedsiębiorstwa społecznego zaspokajającego potrzeby rosnącej populacji osób starszych.

Więcej: http://socialinnovationcompetition.eu/418/

Nowe technologie pomogą?

Kilka ciekawych projektów, które znalazły się w półfinale stawiają na wykorzystanie nowych technologii. Jednym z nich jest Student Funder, którego celem jest umożliwieniem studentom znalezienia źródeł finansowania swoich studiów za pomocą platformy finansowania społecznościowego. Fundatorzy wpłacają pieniądze pozwalające wybranemu studentowi opłacić naukę, a w zamian mogą liczyć na zwrot środków z niewielkim odsetkiem po upływie określonego czasu lub na przykład – udział studenta w projekcie badawczym czy inny „zwrot w naturze”.
Jednak Student Funder to nie tylko sposób na zdobycie pieniędzy na studia, ale również sposób na tworzenie sieci kontaktów i znajomości, które mogą przyszłym absolwentom ułatwić start w dorosłe życie. Platforma działa obecnie w Wielkie Brytanii, ale planuje ekspansje na inne kraje europejskie

Więcej: http://socialinnovationcompetition.eu/419/

Serwisem społecznościowym jest też Blue on. Służy on ułatwieniu korzystania z „zielonych” towarów i usług w okolicy. Blue on skupia się na usługach i towarach związanych z ekologicznym stylem życia i zrównoważonym rozwojem: żywności, energii, usługach opiekuńczych, ułatwieniach w mobilności osób zależnych itd.
U źródeł serwisu legło przekonanie, że istnieje obecnie już dość duże zapotrzebowanie na odpowiedzialne społecznie i środowiskowo produkty, jednak popyt ten nie jest zaspokajany ze względu na bariery w dostępie do informacji o ofercie. W rezultacie klienci wybierają wciąż tradycyjne „nie zdrowe” i „społecznie szkodliwe” produkty.
Dzięki Blue on usługodawcy i producenci mają możliwość zaprezentowania swojej oferty, ale z drugiej strony, konsumenci mogą wyrażać swoje potrzeby i w ten sposób wpływać na uzupełnienie tej oferty.
Serwis opiera się na zasadach tzw. niebieskiej gospodarki: oferowane w nim produkty powinny nie szkodzić społeczeństwu i środowisku, nie być drogie i uwzględniać partycypacyjny model wytwarzania.

Więcej: http://socialinnovationcompetition.eu/392/

Inny ciekawy pomysł wykorzystuje nowe technologie do ułatwienia życia osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Znalezienie i utrzymanie pracy jest dla takich osób trudne między innymi z tego względu, że nie rozpoznają one sygnałów o zwiększającym się poziomie stresu i w końcu potrafią zareagować w niekontrolowany sposób. Dr Leo Kannerhuis z zespołem opracował system Bodyguard, który odbiera sygnały z organizmu osoby z zaburzeniami, przetwarza je za pomocą aplikacji instalowanej na zwykłym telefonie i pozwala odpowiednio wcześnie rozpoznać wzrost poziomu stresu. Więcej: http://socialinnovationcompetition.eu/395/

Uruchamiać niewykorzystane zasoby

Kilka projektów, które znalazły się w półfinale konkursu pokazują, w jaki sposób można rozwiązywać lokalne problemy poprzez sięganie do niewykorzystywanych zasobów.
Doskonałym przykładem na to, jak z połączenia dwóch niewystarczająco wykorzystywanych grup osiągnąć wartość dodaną jest słoweński projekt na połączenie potencjału innowatorskiego niezależnych wynalazców i bezrobotnych absolwentów, głównie kierunków ekonomicznych.
Autorzy projektu zwracają uwagę, że wielu niezależnych inwestorów, nie związanych ani z uczelniami i instytutami badawczymi ani z koncernami, nie dociera ze swoimi pomysłami do fazy produkcji i nie zostaje skomercjalizowana, głównie ze względów na nieumiejętność zaprezentowania wynalazków przez ich twórców i ich brak kompetencji przedsiębiorczych.
Kompetencje takie mają natomiast młodzi absolwenci, brak im natomiast często kapitału na uzyskanie innowacyjnych produktów, które mogliby sprzedawać. Połączenie dwóch drzemiących potencjałów powinno – zdaniem autorów projektów – pozwolić na tworzenie nowych miejsc pracy tam, gdzie twórcy narodowych i europejskich strategii dotyczących innowacji wcale się ich nie spodziewali.

Więcej: http://socialinnovationcompetition.eu/397/

Kolejny projekt opiera się na danych wskazujących, że obecnie blisko 25% zasobów europejskich przedsiębiorstw (lokalowych, ludzkich, maszynowych) jest niewykorzystywana ze względu na kryzys. Ma to oczywiście przełożenie na poziom zatrudnienia. Dlatego autorzy projektu postulują stworzenie platformy ułatwiającej dzielenie się niewykorzystywanymi zasobami. Z jednej strony na platformie ogłaszałyby się przedsiębiorstwa nie wykorzystujące w danym momencie całości swoich mocy przerobowych. Z drugiej – inne przedsiębiorstwa – szukające dostępu do maszyn czy potrzebujących na krótki czas wykwalifikowanej siły roboczej.

Więcej: http://socialinnovationcompetition.eu/403/

Z problemem bezrobocia młodych z jednej strony oraz utrzymania pracy przed emeryturą z drugiej próbuje radzić sobie projekt Integrational Professional Network. Powstaje on w hiszpańskiej Aragonii i opiera się na dzieleniu się miejscem pracy doświadczonych starszych pracowników z młodymi, wchodzącymi na rynek. Dzięki takiemu systemowi młoda osoba nie tylko dostaje pracę, ale również profesjonalnego mentora, który wprowadzi ją w zawód. Z kolei osoby starsze w bardziej płynny sposób przechodzą na emeryturę i z problemu stają się dla pracodawcy bardzo wartościowym zasobem.

Więcej: http://socialinnovationcompetition.eu/408/

W nieco inny sposób z powyższymi problemami chce sobie radzić internetowy serwis Restart Up! Platforma ma służyć ułatwieniu młodym bezrobotnym nabywania kompetencji w wymierających zawodach rzemieślniczych.
Z jednej strony za pomocą internetu młodzież bez zawodu, przedwcześnie opuszczająca system edukacyjny będzie mogła uczyć się rzemiosła, z drugiej strony – pracodawcy będą mieli możliwość dokładnego przyjrzenia się kandydatom na pracowników czy stażystów i zatrudnienia tych najbardziej obiecujących.

Więcej: http://socialinnovationcompetition.eu/412/

Lokalne, ale możliwe do zaadoptowania

Praktycznie wszystkie półfinałowe projekty wychodzą z lokalnego kontekstu, jednocześnie większość z nich daje się w dość łatwy sposób adaptować w różnych miejscach (taki był zresztą jeden z warunków konkursu).
O tym, że przedsiębiorczość społeczna jest mocno zakorzeniona lokalnie przypomina Local Trust Builders. To działająca w litewskim Kaunas (Kownie) grupa przedsiębiorców społecznych i aktywistów, którzy chcieliby uruchomić pierwsze duże przedsiębiorstwo nastawione na społeczne zyski dla lokalnej wspólnoty na Litwie. Podstawą projektu jest przekonanie władz do przekazania grupie jednego z niewykorzystywanych miejskich budynków i stworzenie tam warunków do tworzenia przedsiębiorczości społecznej, opartej na nowych i innowacyjnych pomysłach. W efekcie ma powstać wzór dla innych litewskich i wschodnioeuropejskich miast, jak pogodzić sukces administracji lokalnej, mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Więcej: http://socialinnovationcompetition.eu/417/

Innowacje społeczne wcale nie muszą wiązać się z wielkimi projektami i intensywnym wykorzystaniem nowych technologii. Przypomina o tym Tam-TamWork, który do udrożnienia kanałów informacyjnych na temat nowych ofert pracy wykorzystuje… papierowe opakowania używane w lokalnych sklepach.
Opakowania z lokalnych sklepów pozwalają na szybkie i szerokie dotarcie do zainteresowanych pracą osób. Ogłoszenia mogą być przeczytane również przez osoby, które same nie szukają pracy, ale znają kogoś, kto jej szuka, rozprzestrzeniają się dzięki temu szybciej. Szczegółowe informacje i więcej funkcjonalności oferowanych jest w portalu internetowym Tam-TamWork.
Pomysłodawcy oczekują również, że ich koncepcja wpłynie także na producentów opakowań, które mogą stać się bardziej „społecznie odpowiedzialne”.
Projekt wystartował w Turynie, ale dość łatwo daje się przeskalować na poziom regionalny czy krajowy. Pomysłodawcy prowadzą też rozmowy z partnerami zagranicznymi.

Więcej: http://socialinnovationcompetition.eu/422/

Czy zbudujemy nowy lepszy rynek pracy, dostępny dla wszystkich?

To tylko niewielka część z pomysłów, które mają szansę zmienić choć trochę europejski rynek pracy i usług społecznych. Komisja Europejska za pomocą konkursu szuka nowych, odkrywczych pomysłów pozwalających na stworzenie miejsc pracy dla osób mających problemy ze znalezieniem godnego zatrudnienia, jednocześnie nie definiowali dokładnie grup docelowych, których dotyczyć mają projekty.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni w maju 2013 roku. Pod uwagę przy wyborze najlepszego innowatora społecznego wzięte zostaną, poza wyjściowym pomysłem, również doświadczenia z pracy ze specjalistami, którzy spotkali się z półfinalistami na dwudniowych warsztatach oraz wyniki głosowania internautów - w którym każdy może wziąć udział na stronie:

http://socialinnovationcompetition.eu/

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi półfinalistami i szukania inspiracji dla własnych przedsiębiorstw społecznych!